Türkiye Komünist Partisi Marksist-Leninist (TKP-ML)’ye 50. yıl dolayısıyla mesaj Zafere Kadar Sebat Et!

,
English

Merkez Komitesi ve Filipinler Komünist Partisi (FKP) üyelerinin tamamı 50. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Türkiye Komünist Partisi Marksist-Leninist (TKP-ML) Merkez Komitesi’ne, yönetici komitelerine, kadrolarına ve üyelerine proleter dayanışmanın kardeşçe selamlarını iletiyor. Türkiye İşçi ve Köylü Kurtuluş Ordusu (TİKKO) Genel Komutanlığı’na ve onun gerilla savaşı yolunda sebat eden ve Türkiye’de halk savaşı yürütmeye kararlı tüm savaşçılarına devrimci selamlarımızı iletiyoruz.

TKP-ML ve FKP, ortak bir mücadele tarihini paylaşıyor. Her iki partimiz de, uluslararası komünist hareketin, Çin’deki Büyük Proleter Kültür Devrimi sırasında büyük başarılar elde eden modern revizyonizme karşı mücadelesinin potasında çelikleştirildi. Bu destansı mücadele, proletaryanın devrimci pratiğini daha yüksek bir aşamaya getirdi ve Maoizm’i doğurdu, böylece dünyanın dört bir yanındaki komünistlerin Marksizm-Leninizm’i kendi ülkelerinin somut koşullarına daha sıkı bir şekilde uygulamaları ve sürdürmelerini sağladı.

Hem TKP-ML hem de FKP, modern revizyonistlerin 1956’dan beri Sovyetler Birliği’nde ve 1977’de Çin’de proletaryayı devirmeleri ve işçi sınıfı ve köylü kitleleri için yaygın yıkım ve sefaletle sonuçlanan kapitalist restorasyonu gerçekleştirmelerinin ardından bir gerileme döneminde olgunlaştı. Maoizm’i sıkı bir şekilde kavrayan partilerimiz, emperyalizme, kapitalist sömürüye, faşizme ve diğer gericilik ve baskı biçimlerine karşı direniş göstermeye ve proletaryanın sosyalizmi ve komünizmi inşa etme tarihsel misyonunu ilerletmeye kendini adamış kararlı Marksist-Leninistler olarak kaldılar.

Komünistler olarak, proletaryaya ve ezilen halklara demokrasi uğruna mücadelelerinde ve tüm ülkelerde sınıf mücadeleleri yürütmede önderlik etmeye sıkı sıkıya bağlıyız. Kendi ülkelerimizde sömürülen ve ezilen sınıfların devrimci mücadelelerine önderlik ederek, her fırsatta emperyalizme saldırmayı ve proletaryanın uluslararası davasının ilerlemesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Farklı ülkelerimizdeki devrimci mücadelelere, devrimci hareketle ittifak halinde olan işçiler, köylüler ve diğer ilerici sınıflar arasında derin kökler kurup, güçlü bir komünist parti inşa ederek önderlik edebiliriz. Komünist Parti’nin eylemcileri ve kadroları, özenli propaganda ve eğitim çalışmaları yaparak, sendikaları ve kitle örgütlerini, devrimci ordusunun acil taleplerine cevap verecek şekilde inşa ederek, gerici devletin devrilmesine etki edecek siyasi ve silahlı gücü toplama ve halkı etkin biçimde yönetecek konumda olmalıdır.

FKP, kendi adına, Filipinler’deki yarı-sömürge ve yarı-feodal sistemi sona erdirmek için halkın demokratik devrimine önderlik eder. Bunu, esas olarak, kırsalda uzun süreli halk savaşı yürüterek ve bunu, işçilerin ve yedek emek ordusunun, kentlerdeki küçük-ulusal burjuvazinin demokratik mücadeleleriyle ilişkilendirerek yapar.

FKP, ülkenin 82 eyaletinin 70’inden fazlasında kurulan gerilla cephelerine yayılmış olan Yeni Halk Ordusu’na önderlik etmektedir. Bir takımada ülkesinde devrimci bir savaş yürütmek, FKP’nin merkezi önderliği ve Parti’nin güçlü liderlik organlarının çeşitli bölgesel komitelerinde ortaya çıkmasına izin veren ademi merkezi operasyonları uygulayarak avantaja dönüştürdüğü bir dezavantaj oluşturmaktadır. YHO, tarım devrimi gerçekleştirerek (toprak reformunu uygulamak ya da toprağın köylü toprak işleyenlere serbestçe dağıtılması gibi birincil demokratik amaçla), köylü kitlelerinin derin ve geniş desteğinden yararlanmaya devam eder ve FKP’ye birkaç milyona ulaşan bir kitle tabanı sağlar.

Önümüzdeki yıllarda, küresel kapitalist sistemin devrimi sürdürmek için elverişli koşullar yaratan uzun süreli krizi karşısında, FKP ile TKP-ML ve dünyanın dört bir yanındaki diğer kardeş Marksist-Leninist partiler arasında daha büyük bir işbirliği yapmayı dört gözle bekliyoruz. Emperyalistler ve onların uşakları, işçi sınıfını bölmek ve onları birbirine düşürmek için faşizmin, milliyetçiliğin, ırkçılığın, bağnazlığın ve fanatizmin alevlerini giderek daha fazla körüklüyorlar. Bu durum, özellikle halkı birleştirme çabası içinde olan ve kötüleşen kapitalist ve feodal sömürü biçimlerine karşı mücadelelerini yürüten komünist güçlerin ortaya çıkmasıyla birlikte, derinleşen krizin ortasında eski şekilde yönetememelerinin giderek arttığının kanıtıdır. Uzun süreli kapitalist kriz ve emperyalist güçler arasındaki çelişkiler, Avrupa’da, Ukrayna’da Rusya’ya karşı ABD ve NATO vekalet savaşı ile açık bir çatışmada patlak vermiştir. ABD ve diğer önde gelen kapitalist ülkelerin askeri sanayi kompleksinin çıkarlarına hizmet etmek için giderek daha savaşçı hale gelmesiyle birlikte, Doğu Asya’da ve dünyanın diğer bölgelerinde emperyalistler arası savaş potansiyeli de artmaktadır.

Ukrayna’daki savaş, Donbass bölgesindeki Rus halkına karşı yıllarca süren Ukrayna faşizmine ve onlarca yıllık ABD ve NATO saldırı savaşlarına karşı Rus askeri karşı saldırganlığı biçimini aldı. Fakat özünde, Ukrayna’daki savaş, hammadde kaynaklarını, pazarları ve etki alanlarını kontrol etmek için emperyalistler arası bir savaştır. Savaşın vahim sonuçlarına katlananlar, Ukrayna ve Rusya işçi sınıfı ve halkıdır. Komünistler, emperyalist aldatmaca katmanlarını teşhir etmeli ve halkı, faşistlerin ve tekelci kapitalist oligarkların devrilmesine yönelik savaşmaya ve onları devirmeye çağırmalı, sosyalizm uğruna savaşmalı ve kalıcı barışa ulaşmalıdır.

FKP, TKP-ML’nin, Kürt halkının ulusal baskıya karşı devrimci mücadelesiyle yakın işbirliği içinde, Türkiye işçi sınıfının ve ezilen halklarının devrimci mücadelesine önderlik etme ve ilerletme konusunda daha büyük bir kararlılıkla 50. yıldönümünü kutlayacağına inancı tamdır. Marksizm-Leninizm-Maoizm ve onun öncüsü İbrahim Kaypakkaya’nın teorik çalışması ve devrimci pratiğinden ilham alan TKP-ML’nin, sadece Türkiye tarihinin değil, tüm dünyanın devrimci değişimi yolunda sebat etmeye devam edeceğinden eminiz. FKP, yürüyüşünde TKP-ML’nin her başarısını, kazanımı ve zaferini kutlayacaktır.

Yaşasın Türkiye Komünist Partisi Marksist-Leninist!

Yaşasın Filipinler Komünist Partisi!

Yaşasın Marksizm-Leninizm-Maoizm!

Yaşasın Türkiye’de, Filipinler’de ve dünyanın diğer bölgelerinde halk savaşı!

Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi!


Translated by the TKP-ML: https://www.tkpml.com/filipinler-komunist-partisi-mk-zafere-kadar-sebat-et/

Zafere Kadar Sebat Et!