Articles tagged with Kabataang Makabayan

Pula nga saludo sa ika-53 nga anibersaryo sa Communist Party of the Philippines! I-asdang ang maluntarong gubat sa katawhan! Kabatan-onan, sampa na sa New People’s Army!
January 02, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Mindanao | Kabataang Makabayan-Southern Mindanao | Karina Magtanggol | Spokesperson |

  Ika-26 sa Disyembre tuig 1968, natukod og usab ang Communist Party of the Philippines (CPP), o Partido Komunista ng Pilipinas (PKP), nga ginagiyahan sa teoryang Marxismo-Leninismo-Maoismo (MLM) alang sa pag-analisa sa konkretong kahimtang sa nasod, ug pagpraktika sa mga teorya ug ideya sa ginalunsad na rebolusyon. 53 ka tuig na ang milabay apan nagapadayon […]

Magpunyagi at makibaka, gapiin si Duterte at ang terorismo ng estado!
December 28, 2021 | NDF-Southern Tagalog | NDF-Laguna | Kabataang Makabayan-Laguna | Victoria Madlangbayan | Spokesperson |

TAAS-KAMAONG PAGPUPUNYAGI AT PAKIKIISA ANG IPINAAABOT NG KABATAAN MAKABAYAN LAGUNA SA PARTIDO KOMUNISTA NG PILIPINAS SA KANILANG IKA-LIMANGPU’T TATLONG TAONG ANIBERSARYO! Ang sambayanan at ang Kabataang Makabayan (KM) mula sa Laguna ay nagbubunyi sa walang tigil na pakikibaka ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) at ng mga balangay nito sa iba’t ibang panig ng bansa. […]

Mabuhay ang Ika-53 Anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas!
December 26, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | Kabataang Makabayan-Southern Tagalog | Karina Mabini | Spokesperson |

Isang taas-kamaong pagpupugay para sa lahat ng kasama! Kaisa ang Kabataang Makabayan Timog Katagalugan at Artista at Manunulat ng Samabayanan Balangay Deborah Stoney sa selebrasyon ng ika-53 na anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas. Pagpupugay sa 53 taon ng patuloy na paglaban para sa hustisya at tunay na paglaya ng sambayang Pilipino. Malaki ang papel […]

Highest Red Salutes to Jorge “Ka Oris” Madlos!
November 03, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | Kabataang Makabayan (KM) | Maria Laya Guerrero | Spokesperson |

With raised fists and on behalf the Filipino youth, Kabataang Makabayan extends its deepest condolences and sympathies to the family, the loved ones, and the Filipino people on the death of Jorge “Ka Oris” Madlos along with his aide Eighfel “Ka Pika” Dela Peña. The fascist armed forces at the helm of Maj. Gen. Romeo […]

Hinggil sa Pandaigdigang Araw ng Kababaihan sa Kanayunan
October 18, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | Kabataang Makabayan (KM) | Maria Laya Guerrero | Spokesperson |

Sa gitna ng lumulubhang pampulitika at pang-ekonomyang krisis sa bansa, isang katotohanan ang nananatiling malinaw: ang kagalingan, karapatan, at kinabukasan ng batayang masa ay patuloy na magiging madilim at walang kasiguraduhan hangga’t namamayagpag ang sistemang pumapabor sa naghaharing iilan! Ngayong Pandaigdigang Araw ng Kababaihan sa Kanayunan, mapulang pagbati at pagpupugay ang inihahandog ng Kabataang Makabayan […]

Isulong ang digmang bayan para sa ganap na panlipunang paglaya!
October 17, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | Kabataang Makabayan (KM) | Maria Laya Guerrero | Spokesperson |

Habang papalapit ang Halalan 2022, lalo ring lumulubha ang awayan sa pagitan ng mga miyembro ng naghaharing uri. Sa kabila nito, malinaw sa buong rebolusyonaryong kilusan at lahat ng demokratikong mamamayan na ang ganitong mukha ng pampulitikang krisis ay isang manipestasyon lamang ng higit na pagkalugmok ng sistemang malakolonyal at malapyudal na ating iniiralan. Sukang […]

Patatagin ang papel ng kabataan sa pambansa-demokratikong rebolusyon! Ibagsak ang rehimeng US-Duterte!
September 17, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Kabataang Makabayan-Laguna | Victoria Madlangbayan | Spokesperson |

Nalalapit na ang ika-49 na anibersaryo ng pagdeklara ng Batas Militar sa Pilipinas. Mula 1972 hanggang 1981, pumasok sa malubhang krisis ang sambayanang Pilipino dulot ng pasistang rehimen ni Ferdinand Marcos at ng dayuhang amo nito sa Estados Unidos. Naghari si Marcos bilang pangunahing ahente ng dayuhang imperyalismo sa Pilipinas mula 1965 hanggang sa pinatalsik […]

Kabataan, labanan ang krisis sa edukasyon, isulong ang demokratikong rebolusyong bayan!
September 16, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Kabataang Makabayan-Bicol |

Kinakain si DepEd Sec. Leonor Briones ng kanyang guni-guni sa pagpahayag na isang tagumpay ang nakaraang SY 2020-2021 dahil sa diumano’y mataas na porsyento ng mga nakatapos na mag-aaral sa harap ng matinding paghihirap nilang makaangkop sa ipinapatupad na blended learning. Pilit nilang linilinlang ang mamamayan sa paglalabas ng minanipulang datos na magpapalabas na tagumpay […]

A hundred more young blood will fearlessly take up arms and rise after you
August 28, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Negros Island | Kabataang Makabayan-Negros Island |

Kabataang Makabayan – Negros mourns the death of Ka Ella, Red fighter and revolutionary poet, in the hands of fascist troops from the 79th Infantry Battalion last August 20 in Hacienda Raymunda, Barangay Kapitan Ramon, Silay City, Negros Occidental. We also vehemently denounce the Armed Forces of the Philippines’ (AFP) violation of Geneva Conventions as […]

Youth is the hope of the country! Realize the worth of your strength, acuity and boldness, dare to change society!
August 12, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | Negros Island Regional Operational Command (Apolinario Gatmaitan Command) | NDF-Bicol | Kabataang Makabayan-Bicol |

This National Youth Month, Kabataang-Makabayan –KM Bikol salutes the Filipino youth who dares to struggle and who stands for the interest of the people. All throughout the history of the Filipino people’s struggle, the youth has contributed significantly to the advancement of change and the realization of the revolution’s victory.