Pula nga saludo sa ika-53 nga anibersaryo sa Communist Party of the Philippines! I-asdang ang maluntarong gubat sa katawhan! Kabatan-onan, sampa na sa New People’s Army!

, , ,

 

Ika-26 sa Disyembre tuig 1968, natukod og usab ang Communist Party of the Philippines (CPP), o Partido Komunista ng Pilipinas (PKP), nga ginagiyahan sa teoryang Marxismo-Leninismo-Maoismo (MLM) alang sa pag-analisa sa konkretong kahimtang sa nasod, ug pagpraktika sa mga teorya ug ideya sa ginalunsad na rebolusyon.

53 ka tuig na ang milabay apan nagapadayon gihapon ang PKP isip usa sa mga haligi sa demokratikong rebolusyon sa katawhang Pilipino. Gani, walay puas nga gikuptan sa Partido ang mga prinsipyo sa rebolusyon.

Kining tanan alang sa paglumpag sa tulo ka batakang problema sa nasod: imperyalismo, pyudalismo, burukrata kapitalismo. Aron wagtangon ang kupot sa U.S. ug Tsina sa Pilipinas, makuhaan og gahom ang mga dagkong agalong yutaan ug dagkong burgesyang kumprador, ug mapalagpot ang mga trapong ginahimong negosyo ang gobyerno.

Kung tinuod nga gawasnon ang nasod, dili na kita manglimos og tabang, malubong sa utang, ug mamatay sa kapit-os.

Nasinati na sab nato panahon sa pandemya, ilabi na sa paghapak sa bagyong Odette (o Rai), kung unsa ka walay paghatag og bili ang mga trapo sa yanong Pilipino.

Mikabat na sa 258 ang kumpirmadong patay human minghapak ang bagyong Odette sa mga rehiyon sa Visayas ug Mindanao pipila ka adlaw bag-o ang Pasko. Sa datos sa National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC), gibana-banang naa na sa 706,639 ang mga apektado, 328,847 ang napugos og balhin, ug 309,814 ang naa sa evacuation centers.

Mulo sa mga tawo nga dugay kaayo naghatag og ayuda ang panggamhanan. Pag-abot pa gyud sa ayuda tanang pwede butangan og nawong o pangalan sa politiko, gipangbutangan.

Nalipay kita sa kinasingkasing na pagtabang sa mga organisasyon, institusyon, ug opisyales. Gani, nakita nato nga naghiusa ang kadaghanan bisan og lahi-lahi ang mga baruganan.

Apan, reyalidad na walay tinuod nga pagbag-o kung magpabiling nagharing hut-ong ang naa sa gahom, ug kasaysayan na mismo ang nagpamatuod na kasagarang makalingkod sa gahom kay trapo, dagkong agalong yutaan, negosyante, ug tag-iya og kompanya sa mina, logging, ug plantasyon tungod kay sila ang adunay kwarta, igong rekurso, ug lapad nga makinarya.

Oo, naay gamayng kadaugan sa mga reporma apan kung nagapabilin ang sistemang pabor sa dato, magpabilin lang sab sa papel ug sturya ang mga “pagbag-o.”

Mao nang tin-aw nga rebolusyon ang tinuod nga solusyon ug wala nay lain pa.

Isip mga kabatan-onan, kita ang naa pay kusog, katakos, ug mas abring panghuna-huna. Kinahanglang aduna kitay buhaton aron dili magpabiling ngin-ana ang atoang kahimtang. Atoang bungkagon ang kasamtangang sistema nga mapahimuslanon, ug pandayon ang katilingbang nagkaangay-angay.

I-ASDANG ANG NASUDNONG DEMOKRATIKONG REBOLUSYON SA KATAWHAN! KABATAN-ONAN, SAMPA NA SA BAGONG HUKBONG BAYAN!

 

Pula nga saludo sa ika-53 nga anibersaryo sa Communist Party of the Philippines! I-asdang ang maluntarong gubat sa katawhan! Kabatan-onan, sampa na sa New People's Army!