11 opensiba, inilunsad ng BHB katapat ng SONA ni Duterte

,

Labing-isang opensiba ang inilunsad ng mga yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa Samar, Negros Occidental, Negros Oriental at Sorsogon mula Hulyo 15 hanggang 29 bilang pantapat sa huling State of the Nation Address (SONA) ni Rodrigo Duterte. Sa inisyal na tala, umabot sa 30 ang kaswalti sa hanay ng mga sundalo at pulis kung saan 26 ang patay.

Northern Samar. Inambus ng BHB-Northern Samar ang mga sundalo na humahalihaw sa Kilometro 18, Happy Valley, San Isidro noong Hulyo 23 kung saan 11 sundalo ang napatay. Sa parehong araw, inambus ng isa pang yunit ng BHB ang isa pang yunit ng militar sa Catarman. Ang mga ambus na ito ay nailunsad sa gitna ng mahigit kalahating taong nakapokus na operasyon ng kaaway sa lugar. Kasabay ng operasyong militar ang sapilitang pagpapasurender at pananakot sa may 25 barangay sa tabing ng Retooled Community Support Program.

Sa araw mismo ng SONA, isang pulis ang napatay at isa ang nasugatan sa operasyong isnayp ng BHB sa Barangay San Jose, Catubig. Una nang naengkwentro ng BHB ang yunit ng naturang mga pulis sa hangganan ng mga barangay Anongo at Hitapian noong Hulyo 10. Dalawang pulis ang nasugatan. Samantala, binigyang-pugay ng mga Pulang mandirigma si Ka Diwa, 24, na nasawi sa isang labanan noong Hulyo 10 sa Las Navas.

Muli namang inambus ng BHB-Northern Samar ang mga tropa ng 83rd Military Intelligence Company na nag-ooperasyon sa Barangay Dolores, Las Navas noong Hulyo 29. Sa paunang ulat, isang upisyal-militar ang napatay at dalawa ang nasugatan.

Negros Occidental. Noong Hulyo 21, nagsagawa ng operasyong haras ang BHB-Southwest Negros laban sa nag-ooperasyong tropa ng 15th IB sa Sityo Makapula, Barangay Cabia-an, Candoni. Isang araw bago nito, magkakasunod na nakasagupa ng mga Pulang mandirigma ang militar sa Sityo Guinobatan at Sityo Moromanila sa Barangay Caningay; Sityo Lunoy at Sityo Catmon, Barangay Agboy. Hindi bababa sa limang sundalo ang napatay.

Nagkaroon din ng engkwentro sa pagitan ng BHB-South Central Negros at 94th IB noong Hulyo 22 sa Sityo Manulaya, Barangay Tana-uan, Kabankalan City. Tatlong elemento ng AFP ang napatay sa labanan.

Negros Oriental. Sa Guihulngan City, hinaras ng BHB-Central Negros ang detatsment ng CAFGU sa Barangay Sandayao noong Hulyo 21. Notoryus ang mga elemento ng CAFGU at 62nd IB sa pananakot at pambabanta sa mga sibilyan, panghahalughog at pagpaslang sa mga pinaghihinalaan nilang sumusuporta sa BHB.

Sorsogon. Isang pulis ang nasugatan sa operasyong isnayp ng BHB-Sorsogon sa tsekpoynt ng 2nd Police Provincial Mobile Force Company sa Barangay Sta. Teresita, Bulan noong Hulyo 21. Ang opensibang ito ay pagsisikap ng BHB-Sorsogon na maparusahan ang mga armadong elemento ng estado na patuloy na pumapaslang at nanggigipit sa mamamayan ng Sorsogon.

11 opensiba, inilunsad ng BHB katapat ng SONA ni Duterte