Metro Manila, ipinailalim sa pangatlong ECQ

,

Sa pangatlong pagkakataon, ipinailalim sa enhanced community quarantine (ECQ), ang pinakamahigpit na tipo ng lockdown, ang buong Metro Manila at Laguna mula Agosto 6 hanggang 20 para pigilan diumano ang pagkalat ng mas nakahahawang baryant ng Covid-19 na tinaguriang Delta. Samantala, pinalawig ang lockdown sa syudad ng Cagayan de Oro at Iloilo na noon pang Hulyo nakapailalim sa ECQ.

Marami ang nagulantang sa muling paghihigpit, kahit pa binigyan ang mga residente ng NCR ng isang linggong “paghahanda” bago ito ipinatupad. Maraming gusali ang muling isasara at madadagdagan na naman ang maliliit at katamtamang-laking negosyo ang tuluyan nang mababangkarote. Nasa 80% ng mga negosyong ito ang apektado sa paulit-ulit na ECQ.   Tinatayang aabot sa ₱105 bilyon ang kada linggo ang mawawala sa ekonomya sa NCR at dagdag na 444,000 trabaho ang mawawala.

Noong nakaraang taon, umabot sa 62.1% ang dumanas ng katamtaman hanggang sukdulang food insecurity (kakulangan sa pagkain) at malnutrisyon dulot ng mga restriksyon.

Malinaw na ang palpak na tugon ng rehimeng Duterte ang dahilan sa muling paghihigpit sa ekonomya at gutom na tiyak na dadanasin ng mayorya ng mamamayan. Noong Hulyo 31 at Agosto 5, nagprotesta ang mga progresibong grupo sa Quezon City para igiit ang pagbibigay ng ayuda sa panahon ng ECQ. Ipinanawagan naman ng mga manggagawa ang pagkontrol sa presyo ng mga batayang pangangailangan at muling ipagpaliban ang pagbabayad ng kuryente, tubig at mga yutilidad sa panahong ito.

Metro Manila, ipinailalim sa pangatlong ECQ