Mga opensiba, inilunsad ng BHB-Negros

,

Naglunsad ng operasyong isnayp ang Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Central Negros laban sa detatsment ng militar sa Barangay Budlasan, Canlaon City, Negros Oriental noong Setyembre 22. Isinagawa ang armadong aksyon bilang pagbibigay hustisya sa masaker sa mga magsasaka sa naturang lugar noong Marso 2019. Isang sundalo ng 62nd IB ang napatay sa armadong aksyon.

Inatake ng BHB-South Central Negros ang nakahiwalay na nag-ooperasyong yunit ng 94th IB sa Sityo Kubay-Anahaw, Barangay Carabalan, Himamaylan City noong Oktubre 1. Apat na sundalo ng 94th IB ang nasugatan sa 10-minutong labanan.

Sa Camarines Sur, inisnayp ng BHB-East Camarines Sur ang nag-ooperasyong tropa ng 83rd IB sa Barangay Scout Fuentebella, Goa noong Oktubre 1. Isa ang napaslang na sundalo.

Napatay sa operasyong partisano ng BHB-Albay ang upisyal sa paniktik ng Philippine National Police-Guinobatan sa Barangay Peñafrancia, Daraga noong gabi ng Setyembre 25. Sangkot ang naturang upisyal sa pagbubuo ng lambat paniktik sa mga komunidad at makailang ulit nang nagpahamak sa masa.

Mga opensiba, inilunsad ng BHB-Negros