Archive of Revolutionary Council of Trade Unions-Southern Tagalog

Ilantad at Labanan ang tuloy-tuloy na harasment ng NTF-ELCAC sa mga lider unyunista at ang militarisasyon sa pook trabaho at komunidad ng manggagawa sa Timog Katagalugan!
August 16, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Revolutionary Council of Trade Unions-Southern Tagalog | Fortunato Magtanggol | Spokesperson |

Kasama ng buong hanay ng mga manggagawa sa Timog Katagalugan, mariing kinukondena ng Revolutionary Council of Trade Union – National Democratic Front – Southern Tagalog (RCTU-NDF-ST) ang patuloy na pagbabahay-bahay sa mga lider unyon, pag-iinteroga sa kanilang aktibidad pang-unyon, pananakot para sapilitang tumiwalag sa militanteng sentrong unyong kinaaniban nila at ang militarisasyon sa komunidad ng […]

Ipagdiwang ang ika-53 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan! Manggagawa at maralita, aktibong labanan at biguin ang pasismo ng estado, isulong ang matagalang digmang bayan!
March 29, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Revolutionary Council of Trade Unions-Southern Tagalog | Fortunato Magtanggol | Spokesperson |

Kasama ng buong hanay ng Rebolusyonaryong kilusang Manggagawa sa pamamatnubay ng pinakamamahal na Partido Komunista ng Pilipinas – MLM, ang Revolutionary Council of Trade Unions – National Democratic Front – Southern Tagalog (RCTU-NDF-ST) ay mahigpit at taas kamaong nagpupugay sa maningning na ika-53 anibersaryo ng ating pinakamamahal na Bagong Hukbong Bayan (BHB)— ang tunay na […]

Isang taong kawalang-hustisya sa walang-awang pagpaslang kay Dandy Miguel! Singilin at pagbayarin ang rehimeng US-Duterte at berdugong NTF-ELCAC!
March 28, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Revolutionary Council of Trade Unions-Southern Tagalog | Fortunato Magtanggol | Spokesperson |

Kasama ng buong hanay ng mga manggagawa sa Timog Katagalugan, mariing kinukondena ng Revolutionary Council of Trade Union – National Democratic Front – Southern Tagalog (RCTU-NDF-ST) ang patuloy na kawalan ng hustisya makalipas ang isang taon ng pamamaslang ng rehimeng US-Duterte at berdugong NTF-ELCAC sa lider manggagawang si Dandy “Pang Dandy” Miguel! Naitulak lamang ng […]

Militanteng ipagdiwang ang Pandaigdigang Araw ng Manggagawang Kababaihan! Singilin ang inutil, pabaya, pahirap, pasista at anti-kababaihang rehimeng US-Duterte!
March 07, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Revolutionary Council of Trade Unions-Southern Tagalog | Fortunato Magtanggol | Spokesperson |

Isang rebolusyunaryo at taas-kamaong saludo sa lahat ng mga kababaihan ang ipinaaabot ng Revolutionary Council of Trade Union (RCTU-NDF-ST) sa pagdiriwang ng pandaigdigang araw ng mga kababaihan! Makasaysayang pakikibaka ng mga kababaihan, laluna ang mga kababaihang anakpawis sa paghulagpos sa iba’t ibang tipo ng pang-aapi’t pagsasamantala sa kanyang uri at pinakabuod ng pagdiriwang tuwing Marso […]

Laban ng mga manggagawang pangkalusugan, laban ng buong mamamayan!
September 02, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Revolutionary Council of Trade Unions-Southern Tagalog | Fortunato Magtanggol | Spokesperson |

Nakikiisa at taas kamaong sumusuporta ang Revolutionary Council of Trade Union (RCTU-NDF-ST) sa mga manggagawang pangkalusugan sa mga pribado at pampublikong pagamutan sa punong lunsod at iba pang panig ng bansa sa kanilang isinasagawang serye ng mga pagkilos.

Manggagawang Pilipino, Ibayong Magkaisa! Ipaglaban ang kabuhayan at karapatan sa gitna ng pananalasa ng pandemyang COVID-19 at ng terorismo ng estado! Ibagsak ang pasistang rehimeng US-Duterte!
May 01, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Revolutionary Council of Trade Unions-Southern Tagalog | Fortunato Magtanggol | Spokesperson |

Ngayong Mayo 1, 2021, pinakamahigpit na pakikiisa ang ipinapaabot ng Revolutionary Council of Trade Unions (RCTU-NDF-ST) sa lahat ng mga manggagawang Pilipino at mamamayan sa paggunita at pagdiriwang sa makasaysayang Pandaigdigang Araw ng Paggawa. Ipinagbubunyi ngayon sa iba’t ibang panig ng daigdig ng uring manggagawa at buong uring anakpawis ang makasaysayang pagkakaisa at pagkilos ng […]

Pambansa-demokratikong rebolusyon ang sagot sa tumitinding kagutuman at kahirapang nararanasan ng mga manggagawa at sambayanang Pilipino! Wakasan na ang rehimeng US-Duterte!
April 24, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Revolutionary Council of Trade Unions-Southern Tagalog | Fortunato Magtanggol | Spokesperson |

Kasama ng buong hanay ng mga manggagawa sa Timog Katagalugan, ang Revolutionary Council of Trade Unions (RCTU-NDFP-ST), ay nagpapaabot ng Pulang Saludo at taas kamaong pagbati sa ika-48 taong anibersaryo ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) at sa libu-libong kasapian ng mga lihim na organisasyong masa. Binabati din natin ang mga kinatawan ng […]

Kundenahin at papanagutin ang rehimeng US-Duterte at NTF-ELCAC sa pagpaslang kay Dandy Miguel, lider-unyonista at tagapagtanggol ng karapatang pantao!
March 29, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Revolutionary Council of Trade Unions-Southern Tagalog | Fortunato Magtanggol | Spokesperson |

Kasama ng buong hanay ng mga manggagawa at mamamayan sa rehiyon ng Timog Katagalugan, ng pamilya at mga kaibigan, mariing kinukundena ng Revolutionary Council of Trade Unions (RCTU-NDF-ST) ang ginawang brutal na pagpaslang ng berdugong NTF-ELCAC, militar at kapulisan kay Dandy Miguel. S’ya ang ikalawang tagapangulo ng Pagkakaisa ng mga Manggagawa sa Timog Katagalugan (PAMANTIK-KMU), […]

Uring manggagawa, buong giting na lumahok sa digmang bayan, pangunahan ang pagbigo sa terorismo ng esstado!
March 29, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Revolutionary Council of Trade Unions-Southern Tagalog | Fortunato Magtanggol | Spokesperson |

Kasama ng buong hanay ng uring manggagawa at rebolusyonaryong kilusang manggagawa, taas kamaong nagpupugay ang Revolutionary Council of Trade Unions – National Democratic Front – Southern Tagalog (RCTU-NDF-ST) sa okasyon ng ika-52 anibersaryo ng pinakamamahal nating New People’s Army (NPA). Pulang saludo at papuri sa lahat ng Pulang mandirigma at kumander ng Bagong Hukbong Bayan, […]

Matinding kahirapang nararanasan ng mga manggagawa at sambayanan, dulot ng kriminal na kapabayaan ng rehimeng US-Duterte!
January 22, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Revolutionary Council of Trade Unions-Southern Tagalog | Fortunato Magtanggol | Spokesperson |

Kinokondena ng Revolutionary Council for Trade Union (RCTU-NDF-ST) ang patuloy na pagtetengang kawali ng rehimeng US-Duterte sa pagtugon at pagresolba sa matinding kahirapang nararanasan ng mga manggagawa at mamamayan sa kasalukuyan. Walang aksyon at pakialam si Duterte sa patuloy na paglubog sa kumunoy ng kahirapan ng masang manggagawa dulot ng mabilis na pagsirit ng mga […]