Mga sundalo, inambus ng BHB sa Pio Duran, Albay

Matagumpay ang inilunsad na ambus ng mga mandirigma ng Santos Binamera Command-NPA Albay laban sa hindi kukulangin sa 20 sundalo mula sa magkasanib na tropa ng 31st IBPA at 49th IBPA nitong Agosto 31 alas-3 ng hapon sa Brgy. Mamlad, Pio Duran, Albay. Di bababa sa dalawa ang kaswalti sa hanay ng militar, habang ligtas naman ang mga kasama.

Tatlong linggo nang naghahalihaw at naghahasik ng takot sa mga mamamayan ang magkakumbina na tropa sa hangganan ng Pio Duran, Albay at Donsol. Bahagi ito ng kanilang joint Focus Military Operation sa nasabing lugar.

Ang aksyong ito ay bahagi ng pagsisikap ng Bagong Hukbong Bayan na parusahan ang abusado at pasistang mga tropa ng AFP at kamtin ang hustisya para sa kanilang mga biktima.

Mga sundalo, inambus ng BHB sa Pio Duran, Albay