Militarisasyon sa Kaumhan Nagbunga sang Terorismo sa mga Pumuluyo sa Central Negros

, ,

Nagapadayon ang masingki nga operasyon militar sa sakop sang Central Negros sa diin nagbunga ini sang kakugmat kag kahadiok sa mga pumuluyo ilabi na ang mga mangunguma kag inosenteng sibilyan.

Mabaskog nga ginakondenar sang Leonardo Panaligan Command-New People’s Army (LPC-NPA) ang pagransak sang puluy-an ni Johnny Dela Pena nga residente sang So. Ngalan, Brgy. Macagahay, Moises Padilla, Negros Occidental kag gintayaan pa ini sang armas-luthang sa agtang samtang gina-imbestigar kag gina utingkay ang ila balay sang mga teroristang kasundaluhan nga katapu sang 62nd Infantry Battalion Philippine Army (IBPA) kahimbon ang mabangis nga Special Action Force (SAF) alas 2:00, Agosto 23, 2022, Martes nga adlaw.

Kadungan sini, ginransak man sang kasubong nga tropa sang mga berdugong militar ang puluy-an nanday Eboy Pitulan, Jonard Pitulan, Tornie Pitulan kag ni Linda Villacoher nga lunsay mangunguma kag residente man sang nasambit nga lugar.

Subongman, may mga presensya sang mga berdugong militar ang nagaoperasyon sa sakop sang Agogolo, Cupad, Mantauyan, Inangao nga sakop sang Brgy. Macagahay. May ara man naga-operasyon sa So. Cambairan kag So. Bongao sa sakop sa Brgy. Trinidad, Guihuingan City.

Nagsabwag ang mga pasistang AFP kag PNP sang mga kabutigan, disimpormasyon, pagpamahug kag kawad-on sa seguridad sa pagpangabuhi bangud sa paantus nga laye sang Anti-Terror, lapnagon nga “red-tagging”, Executive Order No. 70 kag National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC).

Imbes solusyonan ang problema sang malapad nga pumuluyo sa malala kag krisis sa ekonomiya bunga sang wala kontrol nga pagsaka sang presyo sang gatong kag pagsaka sang presyo sang sandigan nga panginanglanon dugang pa ang padayon nga kakrisis sa ikaayong-lawas tungod sang COVID-19 kag malaparan nga kawad-on sang trabaho. Pasismo kag terorismo ang sabat sang nagaluntad nga rehimen. Nagapakita lamang ini sang mabaskog nga desperasyon sang berdugong Rehimeng Marcos-Duterte sa labi pa nga nagakusog nga rebolusyonaryong paghimakas sa isla.

Paslawon kag pakigbatuan ang pasistang pagpang-atake sa tawhanon nga kinamatarung kag demokrasya sang teroristang estado. Pasabton ang US-Marcos-Duterte sa ila nga kriminalidad kag kapabayaan.

Militarisasyon sa Kaumhan Nagbunga sang Terorismo sa mga Pumuluyo sa Central Negros