Gapiin ang kontra-rebolusyonaryong gera sa ilalim ng bagong hepe ng AFP na si Bartolome Bacarro

Magpupunyagi ang sambayanan upang biguin ang kontra-rebolusyonaryong gera sa ilalim ng bagong hepe ng AFP na si Lt. Gen. Bartolome Bacarro. Dito sa TK, magpapatuloy at paiigtingin pa ng mga rebolusyonaryong pwersa ang higit isang taong paglaban kay Bacarro na nagsilbi sa 2nd ID at SOLCOM mula Abril 2021 hanggang Hulyo 2022. Ibayong magpapalakas at magpapakahusay ang rebolusyonaryong hukbo lalo’t nangangarap nang gising si Bacarro at amo niyang si Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na tuluyang wakasan ang CPP-NPA-NDFP.

Papalitan ni Bacarro si Gen. Andres Centino na nagretiro noong Agosto 8. Pinili siya ni Marcos Jr. dahil sa taglay niya diumanong “makinang” na rekord sa paglaban sa CPP-NPA-NDFP at katapatan sa AFP. Ginawaran siya ng Medal of Valor (Medalya ng Kagitingan) sa kanyang papel sa labanan sa pagitan ng NPA at pasistang tropa ng AFP sa Isabela noong 1991. Ipinagyabang ng AFP na 16 Pulang mandirigma ang nasawi sa engkwentrong ito habang tatlo lamang ang napatay sa mga militar sa kabila ng pukpukang labanan.

Ang ikinukubli sa labanang ito ay tumakbo ang sugatang si Bacarro na nuo’y tenyente pa lamang matapos malupig ng mga Pulang mandirigma ang kampo ng 6th CAFGU Active Auxiliary Company kung saan siya ang kumander. Ang natanggap niyang Medalya ng Kagitingan—sa tutuo’y isang medalya ng karuwagan.

Binalutan ng AFP si Bacarro ng isang huwad na alamat at abot-langit na pinapurihan ang kanyang diumanong kakayanan sa kombat. Katawa-tawang isipin na itinuring ng AFP ang akto ng pagtakas ni Bacarro sa labanan sa Maconacon, Isabela bilang pinakamataas na patunay ng kagitingan.

Sa mahabang rekord ng pagseserbisyo ni Bacarro, pinaboran siya ng maraming heneral na kanyang prinotektahan bilang dating internal auditor ng AFP mula Oktubre 2020-Abril 2021. Panahon ito ng pagbuhos ng pondo sa AFP sa pagbili ng mga modernong armas at sasakyang pandigma. Tiniyak din niya ang pasistang indoktrinasyon ng mga bagong kadete bilang Commandant ng Philippine Military Academy (PMA). Sa ilalim ng kanyang superbisyon, nagpatuloy ang marahas na tradisyon ng hazing sa loob ng PMA. Naobliga lamang siyang mag-resign sa tungkulin nang mapaslang sa hazing ang kadeteng si Darwin Dormitorio noong Setyembre 2019.

Naglipat-lipat ng posisyon si Bacarro at prinotektahan siya ng AFP upang matakasan ang responsibilidad sa pagkamatay ni Dormitorio. At noong 2021, itinalaga siyang kumander ng 2nd ID at kinalaunan bilang hepe ng Southern Luzon Command. Katakut-takot na paglabag sa karapatang tao ang isinagawa ng AFP sa buong panahong ito. Habang kumander siya ng 2nd ID, naganap ang serye ng iligal at maramihang pang-aaresto sa pamayanan ng mga katutubo sa Quezon at Rizal; pagdukot sa 4-na-taong gulang na batang si MJ sa Rizal, Occidental Mindoro; at pang-aatake sa mga unyon ng manggagawa sa Laguna at samahan ng magsasaka sa Quezon.

Bitbit ang rekord bilang masugid na anti-komunista at berdugo, naitaas sa katungkulan si Bacarro at pinalitan ang paparetiro noong si Gen. Antonio Parlade bilang hepe ng SOLCOM. Ipinagpatuloy niya ang pananalakay sa mamamayan sa ngalan ng hibang na panunugis sa mga rebolusyonaryong pwersa. Bagong-upo pa lamang siya nang paslangin ng 203rd Brigade ang lider-katutubo na si Salvador dela Cruz sa Magsaysay, Occidental Mindoro. Dalawang katutubong Mangyan-Bangon naman ang dinukot at pinatay ng mga pasistang militar sa Oriental Mindoro sa huling linggo ng Nobyembre 2021.

Ikinumpas din ni Bacarro ang matitinding operasyong militar sa Quezon, Rizal, Laguna at Batangas simula ikalawang hati ng 2021 para itaboy ang mamamayan sa kanilang mga lupain at rekursong nais kamkamin ng malalaking burgesya kumprador at mga dayuhang kapitalista. Pagdating ng Pebrero 26, 2022, idinirehe niya ang pambobomba sa mga interyor na komunidad sa Oriental Mindoro gamit ang dalawang FA50 jet fighter at howitzer. Naging serye ang pambobomba na tumagal hanggang Marso 12.

Sa huling buwan ni Bacarro sa SOLCOM nitong Hulyo, naganap ang mga kahindik-hindik na pagpatay ng mga militar sa mga sibilyan habang naglulunsad ng focused military operations sa Batangas at Oriental Mindoro. Pinatay ng mga militar ang isang menor de edad na Mangyan at si Dante Yumanaw sa Oriental Mindoro at sina Kyllene Casao, 9 taong gulang, at Maximino Digno, 50, sa Batangas. Si G. Digno ay may kapansanan sa pag-iisip sapul pagkabata. Sinisingil ng mamamayan ng TK si Bacarro bilang responsableng opisyal sa mga krimeng ito.

Malinaw sa rekord ni Bacarro ang pagiging masugid na tagapagtanggol ng bulok na estado at tagapagtaguyod ng pasistang institusyon ng AFP. Ito ang mga katangiang hinahanap ni Marcos Jr. sa susunod na hepe ng AFP upang seguruhin na mahigpit itong makakatuwang sa pagdurog sa kanyang mga kalaban, lalo ang rebolusyonaryong kilusan na konsistenteng lumalaban sa panunumbalik sa kapangyarihan ng mga Marcos. Kay Bacarro, natagpuan ni Marcos ang isang heneral na nahihibang na tapusin ang CPP-NPA-NDFP at magsusustine sa “kontra-insurhensyang” gerang idinidikta ng US.

Bukod dito, inaasahan ni Marcos Jr. si Bacarro na pagkaisahin ang AFP upang solidong suportahan ang kanyang bagong upong rehimen. Handa ang bagong pangulo na makipagtawaran kay Bacarro at mga heneral ng AFP para tiyakin ang kanilang katapatan. Paraan niya ito upang iwasang mapatalsik sa poder at hindi matulad sa kanyang ama na sa huling yugto ng diktadura ay iniwanan ng kanyang mga kapural na militar.

Anuman ang mga imbing plano ni Bacarro at ng bagong rehimeng Marcos II laban sa sambayanan ay tiyak na buong bangis na lalabanan ng mga rebolusyonaryong pwersa at taumbayan. Nabigo si Bacarro na lupigin ang rebolusyonaryong kilusan sa TK. Ilang ulit na pinalayas ang kanyang tropang militar na nagpipilit magtayo ng kampo sa 7 barangay sa mga bayan ng Gumaca, Lopez at Macalelon sa Quezon. Talunan din ang kanyang tropa sa mga engkwentro sa NPA. Tampok dito ang labanan sa Brgy. Panaytayan, Mansalay, Oriental Mindoro noong Agosto 4, 2021 na nagresulta sa apat na patay at dalawang sugatan sa hanay ng 4th IBPA at RMFB-4B. Bagsak naman ang balikat na umuwi ang mga pasistang umatake sa NPA sa Brgy. Pag-asa Sablayan, Occidental Mindoro noong Nobyembre 23, 2021 kung saan tatlo ang patay sa AFP sa labanang ito.

Gagawin ng NPA-ST ang ganang kaya nito upang mag-ambag sa ibayong pagsulong ng digmang bayan sa buong bansa at pagbigo sa pananalasa ng AFP sa ilalim ni Bacarro. Maglulunsad ang NPA ng mga taktikal na opensiba para bigwasan ang pasistang kaaway. Kasabay nito, pinalalawak at pinalalalim ng NPA ang baseng masa ng rebolusyon. Hindi masasagkaan, bagkus ay lalong gagatungan ng pinabangis na pananalakay ng AFP ang determinasyon ng Pulang hukbo na ipagtagumpay ang demokratikong rebolusyong bayan.###

Gapiin ang kontra-rebolusyonaryong gera sa ilalim ng bagong hepe ng AFP na si Bartolome Bacarro