Peke nga mga Engkwentro sa Guihulngan, Ginakondenar sang NPA!

,

Wala sang natabo nga mga engkwentro sa tunga sang New People’s Army kag tropa sang 62nd IBPA sa sityo Kambairan, Brgy. Trinidad sadtong Agosto 16, 2022. Ang matuod amo ang patarasak naman nga pagpaniro sang pasistang 62nd IBPA sa isa ka payag samtang nagapahuway sanday Boyet Cezar kag Marjun Mahinay nga lunsay mga inosenteng mangunguma sa nasambit nga lugar. Kag pagka Agosto 17, 2022 sang kaagahon ang pagpaniro/pagrapido naman sa 2 ka mag-utod kag lunsay mga pamatan-on nga sanday Onil Gonzaga kag Jercel Gonzaga sang sityo Cantayson, Brgy. Mani-ak. Ang ini nga mag-utod Onil kag Jercel ang ginpaarakan sang Alpha Coy sang 62 IBPA nga nagakampo sa sityo Casingan, Brgy Trinidad, Guihulngan. Taliwas ini sa ginawakal ni Maj. Gen Arevalo kag B/Gen, Pasaporte sa 31D-30rd BdePA.

Nagtuga ini sang kakugmat sa pamilya kag bug-os nga pumuluyo sa lugar. Madata ang pagguba kag paglapak sang tawhanong kinamatarung sang mga sibilyan sa idalum sang laye nga Anti-terror, Executive Order No. 70 kag National Task Force-End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) pinaagi sa pagpatalang, pilit nga pagpasurrender kag red-tagging nga nagresulta sa pagka-aresto sa himo-himo nga kaso kag pagpatay sa mga pumuluyo nga gina-angot sa rebolusyonaryong kahublagan.

Kung mahinumduman, wala sang kaangay nga kabangis ang kalakasan sang mga pasistang katapu sang 62nd IBPA kag PNP-SAF ang pagmasaker sa magiiloy nga Christina kag Everly Kee Jacolbe kag sa ilang himata nga si Rodan Montero sadtong Hulyo 26 subongman pagtiro-patay kay Pompeo Landesa sa So. Catuptop sadtong Hulyo 20 sa subong nga tuig.

Lapnagon man ang pagpang psywar sa mga sibilyan kag pagpangastigo sa mga pumuluyo kaangay sa nahitabo ni Lary Gelia nga residente sang So. Natale, Brgy. Sandayao, Guihulngan. Kag pagransak sa puluy-an ni Ronnie Pasid sang So. Oway-oway, Brgy. Quinten Remo, Moises Padilla.

Lubos man nga ginakondenar sang Leonardo Panaligan Command ang masami na nga pagbinutig, pagpatalang kag kapintas sang 62nd Infantry “Massacre” Batallion sa sakop sang Central Negros. Isa ini ka desperado nga tikang sa katuyuan nga pahuyangon kag wasakon ang padayon nga nagakusog nga rebolusyonaryong kahublagan kag paghimakas sang pumuluyo para sa makatarunganon nga pagpanginabuhi kag alalangay nga kinamatarung.

Ginapanawagan sa tanan nga pumuluyo nga maghugpong kag ipakigbato ang matuod nga demokrasya kag tawhanon nga kinamatarung. Subongman sa tanan nga pulang hangaway sa idalum sang Leonardo Panaligan Command nga maglunsar sang taktikal nga opensiba, depensahan kag pangapinan ang kabuhi kag palangabuhian sang malapad nga pumuluyong pigos kag ginahimuslan.

Peke nga mga Engkwentro sa Guihulngan, Ginakondenar sang NPA!