AUDIO | Labanan ang pasistang lockdown at panunupil

, ,

 

Full audio: Download

AUDIO | Labanan ang pasistang lockdown at panunupil