Mga biktima ng Odette, pwersahang pinagkumpuni ng detatsment

,

Inulat ng Bagong Hukbong Bayan-Central Negros noong Disyembre 28, 2021 ang pananakot at pamimilit ng mga elemento ng 62nd IB sa mga residente ng Guihulngan, Negros Oriental para unahin ang pagkumpuni ng detatsment ng militar na napinsala ng bagyong Odette. Ito ay kahit hindi pa nakukumpuni ng taumbaryo ang sarili nilang wasak na mga bahay. Sa halip na tulungan, binansagan pa ng mga sundalo na mga tagasuporta ng BHB ang mga residenteng nagbabayanihan para ibangon ang kanilang komunidad.

Sa Tapaz, Capiz at Calinog, Iloilo noong Disyembre 14-27, 2021 binalikan ng mga sundalo at pulis ang mga baryong kanilang inatake noong 2020 kung saan minasaker ang siyam na Tumandok. Nagpakalat ng balita ang mga pasista na magkakaroon ng ikalawang “round” ang masaker. Nagbanta rin ng pag-aresto sa ilang kilalang lider ng mga katutubo. Dahil sa takot, nilisan ng may 160 sambahayan ang kanilang komunidad.

Sa Gonzaga, Cagayan noong madaling araw ng Disyembre 25, 2021 binaril at napatay ng pinaghihinalaang mga tauhan ng 77th IB ang lider-magsasakang si Ray Basquez habang nagdiriwang ng Pasko kasama ang kanyang pamilya. Nasa labas ng kanyang bahay sa Barangay Flourishing ang biktima nang barilin. Si Basquez ay tutol sa mapandambong na pagmimina ng black sand sa kanilang lugar.

Pinatay din ng mga sundalo ng 901st IBde ang 40-taong gulang na magniniyog na si JB Bon, residente ng Barangay Baya sa Ragay, Camarines Sur noong Disyembre 12, 2021. Pinalabas ng mga sundalo na myembro umano siya ng BHB na napatay sa labanan sa karatig na barangay ng Salvacion.

Mga biktima ng Odette, pwersahang pinagkumpuni ng detatsment