Sundalong protektor ng mapanirang pagtotroso sa Sultan Kudarat, inambus ng BHB

,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishBisaya

Tinambangan ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Sultan Kudarat ang bumabyaheng mga sundalo ng 57th IB na lulan ng isang siksbay sa Purok Dulangan Km 18, Barangay Salangsang, Lebak noong Mayo 14. Ang naturang yunit militar ay protektor ng mapanirang operasyong pagtotroso ng D.M. Consunji Inc.

Tatlong sundalo ang agad na nasawi sa armadong aksyon habang apat ang nasugatan. Ikinagalak ng masang Lumad na Dulangan-Manobo at Moro ang matagumpay na pagpaparusa sa 57th IB. Matagal nang idinadaing ng mga residenteng Lumad ang pagbabanta, panggigipit at sapilitang pagpapasurender sa kanila ng militar.

Sa Surigao del Sur, isang sundalo ng 3rd Special Forces Battalion ang napaslang sa operasyong isnayp ng mga Pulang mandirigma noong Mayo 3 sa Diatagon, Lianga. Nagsasagawa ng operasyong kombat ang naturang yunit ng kaaway nang paputukan ito ng BHB.

Sundalong protektor ng mapanirang pagtotroso sa Sultan Kudarat, inambus ng BHB