Archive of North Central Mindanao Regional Committee

Katawhang Moro, maghiusa ug ipakigbisog ang tinuod nga kaugalingong paghukom!
May 23, 2022 | Norsen Manggubat | Spokesperson | North Central Mindanao Regional Committee |

Sa atong pagdumdom sa anibersaryo sa ngilngig ug magun-ubon nga Martial Law sa Marawi City niadtong Mayo 23, 2017, kinahanglang labaw pang ipakusog sa katawhang Moro ang ilang panaghiusa aron ipanawagan ang hustisya, batukan ang nasudnong pagpahimulos ug ipakigbisog ang tinuod nga katungod sa kaugalingong paghukom. Hangtud sa kasamtangan, nag-antus pa gihapon ang napuluan ka […]

Manglimbasog sa pagpaasdang sa gubat sa katawhan! Isalikway ang tanang bagahe!
April 23, 2022 | Communist Party of the Philippines | Norsen Manggubat | Spokesperson | North Central Mindanao Regional Committee |

Atol sa ika-49 nga anibersaryo sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP), labaw kitang manglimbasog sa pagpaasdang sa gubat sa katawhan ug atong wagtangon ang tanang bagahe sa paglihok. Niini nga okasyon, atong ihatag ang pinakataas nga pagsaludo sa NDFP sa padayong pagbarog niini isip tinuod nga representante sa katawhan sa ilang pakigbisog alang […]

Padayong pakyason ug batukan ang kontra-rebolusyonaryong gubat sa rehimeng US-Duterte!
March 29, 2022 | Communist Party of the Philippines | Norsen Manggubat | Spokesperson | North Central Mindanao Regional Committee |

Mapasigarbuhon natong saulugon ang ika-53 ka tuig nga kasumaran sa pagkatukod sa Bagong Hukbong Bayan. Para sa rebolusyonaryong pwersa ug katawhan sa NCMR, makahuluganon kaayo kini nga kasumaran. Una, napatigbabawan nato ang mga atake sa kaaway sa miaging tuig ug wala gayud nilampos ang rehimeng US-Duterte nga puuhon ang BHB sa rehiyon. Ug, ikaduha, ang […]

Salute to Ka Gonyong! Continue his revolutionary endeavors!
February 16, 2022 | Communist Party of the Philippines | Norsen Manggubat | Spokesperson | North Central Mindanao Regional Committee |

Propagandist, writer, teacher, promoter of mass work—these are the lasting images that always come to mind whenever the masses and revolutionaries hear the name Ka Gonyong or Serb, better known by his real name Pedro Codaste. Ka Gonyong was born on January 16, 1949 in Butuan City. His father was an employee of Nasipit Lumber […]

Saluduhan si Ka Gonyong! Ipadayon ang iyang mga nasugdang tampo!
February 16, 2022 | Communist Party of the Philippines | Norsen Manggubat | Spokesperson | North Central Mindanao Regional Committee |

Propagandista, manunulat, magtutudlo, tigpasiugda sa gimbuhatong masa—mao kini ang pinakaunang mosantop sa huna-huna sa mga masa ug rebolusyonaryo kung madunggan ang pangalan ni Ka Gonyong o Serb o mas naila sa iyang tinuod nga pangalan nga si Pedro Codaste. Si Ka Gonyong natawo kaniadtong Enero 16, 1949 sa Butuan City. Iyang amahan usa ka trabahante […]

Determinadong ipaasdang ang demokratikong rebolusyon sa katawhan! Saluduhan ang Partido sa pagpangulo sa gubat sa katawhan!
January 04, 2022 | Communist Party of the Philippines | North Central Mindanao Regional Committee |

Karong adlawa, tibuok kalipay ug kadasig natong isaulog ang ika-53 nga anibersaryo sa subling pagkatukod sa Partido Komunista ng Pilipinas. Angayang mahimong mabulukon ang pagdumdom sa maong okasyon dinhi sa atong rehiyon tungod kay mas nasubhan kita karong tuiga diha sa kinabuhi’g kamatayon nga pakigbisog. Sa susamang higayon, ato usab ihatag ang pinakataas nga pagsaludo […]

Determinadong isulong ang demokratikong rebolusyong bayan! Pagpugayan ang Partido sa pamumuno sa digmang bayan!
January 04, 2022 | Communist Party of the Philippines | North Central Mindanao Regional Committee |

Ngayong araw, buong galak at sigla nating ipagdiwang ang ika-53 anibersaryo ng muling pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas. Nararapat lamang na maging makulay ang paggunita sa ating rehiyon sa okasyong ito dahil higit tayong napanday sa buhay at kamatayang pakikibaka ngayong taon. Kasabay nito, ibigay din natin ang pinakamataas na pagpupugay sa Partido dahil […]

Panalipdan ang kalikupan! Batukan ang katalagman sa katawhan nga si Duterte!
April 22, 2021 | Communist Party of the Philippines | Norsen Manggubat | Spokesperson | North Central Mindanao Regional Committee |

Samtang atong ginasaulog ang ika-51 ka tuig nga Earth Day, atong ipasibaw ang panawagan nga “Panalipdan ang Kalikupan ug Batukan ang katalagman sa katawhan nga si Duterte!” Sa milabay’ng mga tuig, gihamparos ang atong nasud sa lain-laing kalamidad nga mibiktima ug mipatay sa ubay-ubay’ng ihap sa katawhang Pilipino. Lakip sa ingon mao ang bagyong Sendong, […]

Pagpupugay sa BHB sa pagtangan sa absolutong pamumuno ng Partido!
March 29, 2021 | Communist Party of the Philippines | Norsen Manggubat | Spokesperson | North Central Mindanao Regional Committee |

Download here: PDF Sa pagdiriwang ng ika-52 na anibersaryo ng pagkatatag ng Bagong Hukbong Bayan (BHB), binabati at sinasaluduhan ng Partido Komunista ng Pilipinas – North Central Mindanao Region ang lahat ng Pulang kumander at mandirigma sa rehiyon sa kanilang mahigpit na pagtangan at pagtalima sa absolutong pamumuno ng Partido. Nagpupugay din ang Partido sa […]

Pursigido ug maisugong suklan ang kontra-rebolusyonaryo ug kontra-katawhang gubat sa rehimeng US-Duterte!
December 26, 2020 | Communist Party of the Philippines | North Central Mindanao Regional Committee |

Atol sa pagsaulog sa ika-52 nga anibersaryo sa Partido Komunista sa Pilipinas – Marxismo-Leninismo-Maoismo, kinahanglang labaw pa’ng patas-on ang determinasyon ug kaisog sa katawhang Pilipino ug sa tanang rebolusyonaryong pwersa aron suklan ang paghuramintado sa rehimeng US-Duterte. Samtang ginasaulog nato ang mga kadaugan sa gubat sa katawhan, sa susamang higayon, atong ihatag ang pinakataas nga […]