Pagharas sang NPA sa Brgy. T-hill Detatchment, pagpangandam sa mga masupog nga pasistang tropa

Agosto 15, alas 8:30 sang gab-e gintigayon sang isa ka yunit sang NPA ang pagharas sa Brgy. T-hill CAFGU detachment sakop sa Guihulngan City nga naga boundary sa mga baryo sakop sa banwa sang Lalibertad, Negros Oriental. Ini nga aksyon, bilang pagpaandam sa mga masupog nga tropa sang 62nd IBPA kag CAFGU nga nagahimo sang mga kalapasan sa mga sibilyan sa palibot nga mga baryo. Sadtong katapusan nga bulan sang Hulyo tub-tub sa una nga semana sang Agosto Ang CAFGU sa T-hill detachment upod sa 62nd IBPA may ara sang 2 ka kaso sang pagpangkastigo kag isa ka kaso sang pagpangransak sang pamalay kag 7 ka kaso sang pagpamahog sa pumuluyo ang nakarecord base sa pagmonitor sang LPC-NPA sa palibot nga mga baryo sini.

Sabat man ini sa pagtago sang kamatuoran sang eksperto sa kabutigon nga propagandista sang militar kag sa ila mga disperado nga panawagan sa pagpasurender sa NPA. Ang matuod ang ila lamang masarangan nga pasurenderon amo ang mga madugay na nga nagpahuway sa hublag, mga sibilyan kag ila mismo mga aset para mapangkwartan kag mahimo nga rason sa pagrelease sang pundo sa E-CLIP pakadto sa korapsyon. Sa ila paglaway sa daku nga pundo sang E-CLIP ang mga sibilyan nga indi magpasugot nga mahimo nga surenderes ila ginainitan paagi sa pagplanted sang armas, iligal nga pagpang-aresto kag ginapasakaan sang mga hinimo-himo nga mga kaso kag ginabansagan nga NPA.

Makita sa ila pagka disperado ang ila ginhimo kay Forperio Landesa nga isa ka mangunguma nga iligal nga gin aresto kag ginkastigo nga saksi mismo ang mga pumuluyo sang Brgy. Trinidad. Gintudluan sang iya ipahayag sa ila programa sa isa FM station sa Negros Oriental. Ginpaako sya nga myembro sang NPA kag nagapahayag sang pagpanawagan sa iya mga kaupdanan nga mga serender kay bisan kusi wala sya nakaagi sa kamot sang militar kag ang iya ginpang mensyonar nga pangalan amo ang iya mga kasilingan nga pareho man niya nga mga mangunguma. Sa mga tawo nga mag-analisa sang maayo, bisan sin-o man nga ordinaryo nga tawo nga ara sa kamot sang mapintas nga militar kag kapulisan wala sang mahimo kundi magsunod-sunod sa ila gusto kabaylo sa seguridad sang iya kabuhi kag sang iya pamilya.

Ang ining mga kalakasan sang pasistang militar kag paggapos sang hustisya magatulod sa pila ka libo mga pumuluyo kag pamatan-on nga magasubay sa banas sang pagbag-o sang sosyedad paagi sa rebolusyonaryo nga paghimakas sa armado man kag dili armado nga porma. Wala sang paglaum sa sosyedad nga ginaharian sang pasismo, tiraniko kag terorismo sang estado.

Mabuhay ang Sahing anakbalhas!
Ipakig-away ang matuod nga kalinong nga naka bae sa hustisya Sosyal!

Pagharas sang NPA sa Brgy. T-hill Detatchment, pagpangandam sa mga masupog nga pasistang tropa