Pagharas sang NPA sa Tropa sang 62nd IBPA Sabat sa pasismo kag Kabutigan ni Gen. Inocensio Pasaporte

Agosto 14, alas 8:00 sang aga madinalag-on nga ginlunsar sang Unit sang NPA ang pagharas sa 27 ka elemento sang 62nd IBPA sa Sitio Inangaw, Brgy. Quintin Remo, Moises Padilla. Nagresulta ini sang duha ka WIA (wounded-in-action) sa tropa sang 62nd IBPA kag pagsinala-sala sang iban pa nila ka tropa samtang luwas kag wala sang kaswalidad sa hanay sang NPA nga gilayon nga nakagwa sa amo nga lugar. Indi magsobra sa duha ka minutos ang pagpalupok sang yunit sang NPA sa direksyon sang tropa sang militar apang naglawig ang linukpanay sa ginabana-bana nga 15 minutos tungod sa paturagas nga pagpinalupok sang armas sang mga katapu sang militar nga wala sang maathag nga direksyon ang ginapadulungan sang ila mga bala.

Ini nga aksyon sang NPA sa tropa sang militar bahin lang sang sabat sang NPA sa mga kalakasan batok sa pumuluyo sang militar kag kabutigan ni 303rd Bde Commander Colonel Inocencio Pasaporte. Sa Central Negros madamu sang mga biktima sang paglapak sang tawhanon nga kinamatarung ang nakomiter sang 62nd IBPA pareho sang pagpamatay, iligal nga pagpang-aresto, pagpangkastigo, pagpasaka sang mga hinimo-himo nga mga kaso, pagpangsunog sang mga pamalay kag kagamitan sang mangunguma kag mga pagpamahog. Samtang sa pihak sini wala sang huya pa nga ginapanghambog ni Pasaporte ang madamu nga peke nga ginpilit nga ginpasurender nga mga sibilyan. Ang matuod sini para matabunan ang paslaw nga pagpatuman sang kontra-insurhensya nga kampanya sa isla gamit ang NTF-ELCAC kag RCSP kag ang pinaka ginatuluan sang laway ni Pasaporte kag iban pa niya nga mga opisyal amo ang daku nga kurapsyon sa pundo sang E-CLIP.

Sa pihak sang krisis sa pandemya nga ginaatubang sang bug-os nga pumuluyo kag epekto sini sa palangabuhian sang pumuluyo, ginabayo pa sang mas malala pa sa virus nga kalakasan sang pasistang militar ang mga komunidad sang mga mangunguma. Ang panawagan sang bug-os nga pumuluyo amo ang suporta pang-ekonomiya kag pang ikaayong lawas apang ginasabat man ini sang gobyernong duterte sang militarisasyon kag kapintas sa kamot sang mga militar. Amo nga indi gid mapunggan ang pag-upod kag pagsuporta sang pumuluyo sa rebolusyonaryo nga kahublagan ilabi na sa armado nga paghimakas tungod amo lamang ini ang masaligan nga kawsa sang pumuluyo nga ila masandigan sa panahon sang pandemya, pag-agum sang matuod nga hustisya kag maathag nga katumanan sa ila mga handum.

Segurohon man sang LPC-NPA nga manabat ang mga kriminal nga militar, kapulisan, ahente kag mga ara sa otidad sa gobyernong Duterte nga may mga utang nga dugo kag mga nagtuga sang mga kahalitan sa pumuluyo. Ang pag-angkon sang hustisya sosyal magapangibabaw tungod handum ini sang mayorya nga pumuluyo kag maangkon lamang ini sa pagtipon sang rebolusyonaryo nga kusog sini nga magatuga sang wala tupong nga kabaskog sang unos sang rebolusyonaryo nga paghimakas nga magawasak sang mapiguson kag mahismuslanon nga nagaharing sistema.

Pagharas sang NPA sa Tropa sang 62nd IBPA Sabat sa pasismo kag Kabutigan ni Gen. Inocensio Pasaporte