Pagpupugay kay Kasamang Jovan

,

Pinakamataas na parangal ang iginagawad ng Bagong Hukbong Bayan-Albay kay Kasamang Antonio Abadeza, 57, na pinaslang ng mga tropa ng PNP at Philippine Army sa Barangay Anislag, Daraga noong hapon ng Mayo 28.

Kinukundena namin ang pagpatay sa kanya. Taliwas sa pinalalabas ngayon ng militar at pulisya na ang sadya sana nila ay magsilbi ng warrant of arrest kay Abadeza, malinaw na ang intensyon ng mga pasista ay paslangin siya. Bumibyahe siya noon angkas ng motorsiklo nang bundulin ng isang kotse mula sa likod. Kapagdaka’y lumabas ng kotse ang apat na pasistang armado ng mahahabang baril at niratrat siya. Mabuti na lamang at ligtas na nakaatras sa pinangyarihan ang kaniyang kasama.

Si Abadeza, na nakilala ng masa at mga kasama bilang Allan, Alvin, Troy, at Jovan, ay tubong San Francisco, Legazpi City. Nagmula siya sa uring maralitang magsasaka.

Sumapi si Ka Jovan sa BHB noong 1986. Sa tatlumpu’t anim na taong paglahok niya sa armadong rebolusyonaryong pakikibaka, nahasa si Ka Jovan bilang isang mahusay na mandirigma at kumander ng Hukbo at kadre ng Partido Komunista. Tapos lamang siya ng elementarya ngunit hindi ito naging hadlang sa kaniyang pagkatuto at pag-unawa sa kalagayan ng sambayanan at sa kawastuhan ng rebolusyon bilang solusyon sa mga saligang problema ng lipunang Pilipino.

Sa gawaing masa, kumilos si Ka Jovan sa syudad ng Legazpi at mga bayan ng Manito, Daraga, Camalig, at Jovellar sa Albay; at sa Castilla, Pilar at Donsol sa Sorsogon. Susi ang ginampanan niyang papel sa pagpapalawak ng base ng rebolusyonaryong kilusan sa Manito.

Kilala siya ng mga kasama at masa bilang lider at kumander na madaling lapitan at makapalagayang-loob. Hindi nag-aalangang lumapit sa kanya ang mga Pulang mandirigma at taumbaryo kapag may mga hinaing at problema. Masayahin at likas na mabait si Ka Jovan, katangiang kinagigiliwan kapwa ng masa at mg
a kasama. Sa kabilang banda, ang kabaitan niyang ito ay nagreresulta sa tendensyang maging liberal at mag-atubiling pumuna sa mga dapat punahin.

Kataas-taasang sakripisyo ang inialay ni Ka Jovan para sa sambayanan. Habampanahon nang nakaukit ang kanyang pangalan sa puso at alaala ng masa at mga kasamang nakadaupang-palad niya noong siya’y nabubuhay.

Pagpupugay kay Kasamang Jovan