Ilusyon ang 11.8% paglago ng GDP

,

Talbog lamang mula sa sumadsad na ekonomya ang naitalang 11.8% paglago ng gross domestic product (GDP) ng Pilipinas para sa ikalawang kwarto ng taon. Hinugot ang numero mula sa 17% pagbagsak ng GDP sa parehong kwarto noong nakaraang taon, kaya nagmukha itong napalaki. Kung ikukumpara sa nakaraang mga kwarto, nasa 0.7% lamang ang paglago ng GDP sa unang kwarto ng 2021. Muli itong bumagal (-1.3%) sa pangalawang kwarto. Sa taya ng Ibon Foundation, hindi masusustine ang “pagtalbog” ng GDP kung hindi mareresolba ang malawak na disempleyo, mababang kalidad ng mga trabaho, pagbagsak at pagkawala ng kita at kulang na ayuda.

Kasabay nito, kumitid ang sektor ng agrikultura sa unang hati ng taon (-3.3% sa unang kwarto at -1.5% sa pangalawa). Ito ay dulot ng kumbinasyon ng todo-todong importasyon ng karne at bigas, kawalan ng subsidyo sa mga magsasaka at mga restriksyon sa pagkilos na umapekto sa mga prodyuser at mamimili.

Ilusyon ang 11.8% paglago ng GDP