Editoryal (Audio) Pagpugayan ang masa at magigiting na pwersa ng armadong rebolusyon sa Mindanao at buong bansa

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English
Pagpugayan ang masa at magigiting na pwersa ng armadong rebolusyon sa Mindanao at buong bansa