1969: “Small but terrible”

Maliit man ang Bagong Hukbong Bayan nang magsimula ito noong 1969, mapangahas at mapanlikha ang mga mandirigma nito. Noong Hulyo 31 at muli noong Agosto 4, 1969, pinasabugan nito ang isang bahagi ng base militar ng US sa Clark Airbase sa Pampanga. Umabot sa 14 ang kaswalti sa hanay ng mga sundalong Amerikano.

Mula sa Ang Bayan, Vol1 No. 4, September 15, 1969

New People’s Army annihilates more US imperialists

True to its patriotic pledge to the Filipino people that it will continuously avenge the blood-debts of US imperialism, the New People’s Army attacked US airmen with explosives near (the) Balibago gate of Clark Air Base last July 31 and August 4 at 9:30 pm, and 9:00 pm respectively.

The first attack cost the U.S. imperialists four airmen casualties, two dead and two seriously wounded. The second attack was costlier with six air sergeants wiped out, four dead and two seriously wounded. Since the gun attack of July 4, the American casualty has already risen to 14, with 8 dead and 6 seriously wounded.

AB: 1969: “Small but terrible”