500 rider ng Grab sa Pampanga, nagprotesta

,

Naglunsad ng tigil-operasyon ang mga rider ng kumpanyang Grab kahapon, Agosto 25, upang magprotesta sa bagong patakaran ng kumpanya na nagbaba ng delivery fee (bayad sa pagdeliber ng mga rider sa costumer) mula P49 kada 3 kilometro tungong P26 kada 3 kilometro.

“Wala na po kaming maiuuwi sa pamilya namin! Sa gasolina pa lang, anong mabibili namin sa P26!” sigaw ng mga rider na nagtipon sa harap ng upisina ng kumpanya sa Balibago, Angeles.

Hindi bababa sa 500 rider ang nakiisa sa pagkilos. Nagpahayag rin ng suporta ang Kilusang Mayo Uno sa kanilang protesta.

AB: 500 rider ng Grab sa Pampanga, nagprotesta