Agosto 9: Araw ng mga Martir sa Northeast Mindanao, ginunita

,

Ginunita ngayong araw, Agosto 9, ng rebolusyonaryong kilusan sa Northeast Mindanao ang Araw ng mga Martir. Taun-taon itong idinadaos ng mga Pulang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa rehiyon at mga organisasyong masa bilang pagdakila sa ultimong sakripisyo ng pag-aalay ng buhay para sa pambansa at demokratikong adhikain ng mamamayang Pilipino.

Itinaon ang pagkilala sa mga martir sa rehiyon sa araw ng pagkamartir ni Fr. Frank Navarro, na nakilala ng masa na si Ka Migo, na napaslang sa isang labanan noong Agosto 9, 1994 sa kabundukan ng Cagwait, Surigao del Sur.

Si Fr. Frank ay naging kasapi ng BHB at naging kadre ng Partido sa rehiyon matapos tugisin ng militar noong 1983. Malapit si Fr. Frank sa pakikibaka ng mga Lumad at magsasaka na siyang naging susi sa kanyang pampulitikang pagkamulat. Nakilala rin siya sa pagtuwang sa mamamayan ng rehiyon laban sa pandarambong ng mga multinasyunal na kumpanya sa kanilang lupang ninuno.

Bilang bahagi ng paggunita sa Araw ng mga Martir, naglunsad ang mga Pulang mandirigma sa rehiyon ng mga pulong at pagtatalakay.

AB: Agosto 9: Araw ng mga Martir sa Northeast Mindanao, ginunita