Pagsirit ng presyo ng asukal, naiwasan sana

Naiwasan sana ang pagsirit ng presyo ng asukal kung tinugunan ng estado ang mga dahilan sa pagtaas ng gastos sa produksyon sa mga tubuhan. Ito ang paliwanag ng Unyon ng mga Manggagawa sa Agrkultura sa isang pahayag kahapon, Agosto 6. Sa ilang lugar, umaabot na sa ₱100 ang kada kilo ng asukal.

Binatikos din ng UMA ang Sugar Regulatory Administration o SRA sa pagsasabing mababa ang produksyon ng asukal ng bansa dulot ng bagyong Odette. “Malisyosong pagdadahilan ito,” ayon sa UMA. “Ang pagbagsak ng ani sa tubuhan ay dulot ng pagsirit ng presyo ng pataba na siyang naglimita sa produksyon ng mga planter, laluna ng maliliit.”

Kung kinilala sana ito ng SRA noon pa, hindi na sana kakailanganing mag-import ng asukal, ayon kay John Milton Lozande, tagapagsalita ng UMA. Tinawag niyang “tamad” ang mga upisyal ni Marcos, gayundin ng rehimeng Duterte, sa paghahanap ng solusyon sa paghina ng produksyong pang-agrikultura liban sa importasyon.

“Umaaray na ang maliliit na planter sa pagsirit ng gastos sa produksyon, ano pa kaya sa pagbaha ng mga imported na asukal,” aniya.

Aniya, noon pang Abril 18 inilabas ang forecast o pagtaya na magkakaroon ng kasalatan na hanggang 50,000 metriko tonelada (MT) tungong 2 milyong MT ang produksyon ng asukal dulot ng pagtaas ng presyo ng pataba. Ang pagtaas ng presyo ng pataba sa pandaigdigang pamiilihan ay resulta ng mga sangsyon ng US sa Russia, ang pinakamalaking prodyuser ng pataba sa buong mundo, kaugnay ng armadong sigalot sa Ukraine. Walang sariling industriya ng pataba ang Pilipinas at inaangkat nito ang halos 100% pangangailangang pataba ng mga magsasaka.

Nananawagan ang UMA sa estado na ipatupad ang hakbang para ibaba ang presyo ng asukal liban sa importasyon. Kabilang dito ang pagtakda ng presyo ng asukal, pag-imbentaryo sa kasalukuyang suplay na nasa mga trader at miller, pagbigay ng subsidyo sa maliliit na planter laluna para sa pataba at pagbasura sa sugar qouta (takdang kantidad na dapat i-eksport sa US).

Subsidyo sa pataba

Noon pang Nobyembre 2021 ipinanawagan ng mga planter ang pagbibigay ng subsidyo na ₱1,000 kada bag ng pataba. Mula sa ₱800, naging ₱1,800 at tumalon pa tungong ₱3,200 ngayong taon ang kada bag ng pataba.

Sa taya ng UMA, kailangan ng 18 bag ng pataba ang isang ektarya ng tubo. Ibig sabihin, kailangang gumastos ang planter ng ₱57,600 para sa pataba — apat na beses na mas malaki kumpara sa dating ₱15,300 na ginagastos niya para rito.

Dagdag ng UMA, malulugi ang natitirang maliliit na planters sa balak ng SRA na pag-import ng 300,000 MT ng asukala.

AB: Pagsirit ng presyo ng asukal, naiwasan sana