YHO’nun ve kitlelerin savaş kapasitesini yükseltin! Uzun süreli halk savaşı yolunda sebat edin ve ilerleyin!

EnglishHiligaynonBisayaPilipino

Filipinler Komünist Partisi (FKP) Merkez Komitesi, Filipin halkının geri kalanı ve devrimci güçleri ile bugün Yeni Halk Ordusunun 53. yıldönümünü son derece devrimci bir coşku ve enerjiyle kutluyor. Geçen yılki zaferlerimizi ve son beş yıllık silahlı direnişte biriken başarıları kutlayalım. YHO’nun tüm Kızıl komutanları ve savaşçılarının yanı sıra, halkın demokratik devrimini ve sosyalizm davasını kararlı bir şekilde ilerleten gerilla cephelerindeki devrimci kitle örgütlerinin, halk milis birlikleri ve öz savunma birimleri gibi yardımcı ve yedek güçlerin üyelerini de güçlü bir şekilde selamlıyoruz.

Bu vesileyle, tüm hayatlarını ulusal ve toplumsal kurtuluş davasına veren Filipin Devrimi’nin tüm kahramanlarını ve şehitlerini onurlandırmak için anıyoruz. Hem YHO’nun ulusal komutanları hem de Partinin önde gelen kadroları olan Ka Menandro Villanueva ve Ka Jorge Madlos’tan özellikle söz ediyoruz. Onların özverili hizmetleri ve devrime paha biçilmez katkıları her zaman hatırlanacak ve yeni nesil devrimci savaşçılara ilham kaynağı olacaktır.

İktidardaki yarı sömürge ve yarı feodal sistemin kronik krizi, halkın yaşam koşullarını bozmaya ve mahvetmeye devam ediyor. Halkın çoğunluğu, Uluslararası Para Fonu ve yabancı kredi kuruluşları tarafından uygulanan tüm neoliberal ekonomi politikalarının yıkıcı etkilerinden muzdariptir. Milyonlarca insan yaygın işsizlik, düşük ücret ve maaşlar, gelir kaybı, artan fiyatlar, giderek artan vergiler, halk sağlığına, eğitime ve diğer temel hizmetlere erişim eksikliği, yabancı ihtiyaç fazlası ürünlerin boşaltılması, ülkenin okyanuslarının, ormanlarının, nehirlerinin ve topraklarının emperyalist yağmalanması, feodal sömürü ve bürokratik yolsuzluktan muzdariptir.

Emperyalist bankaların ve tekel şirketlerinin, büyük burjuva kompradorların ve büyük toprak sahiplerinin egemen sınıflarının çıkarlarını koruma ve güvence altına alma çaresizliğinde, yeni sömürgeci rejim,

Yeni sömürgeci rejim, emperyalist bankaların ve tekelci şirketlerin ve büyük burjuva kompradorların ve büyük toprak ağaları olan egemen sınıflarının çıkarlarını korumak ve güvence altına almak için çaresizlik içinde, ABD hükümetinin desteğiyle, halkın yurtsever ve demokratik özlemlerini bastırmak için halka karşı yüzsüz devlet terörüne ve faşist saldırılara yöneldi. Bu saldırılar artmaya ve vahşileşmeye devam ediyor. Aynı zamanda, Duterte kukla rejimi, ekonomiyi kamu hizmetleri ve servislerini %100 yabancı mülkiyete daha da açtı ve fiilen Filipin ekonomisini yabancı tekelci akbabalar lehine tamamen özelleştirdi. Kötüleşen iç ekonomik ve siyasi durum, küresel kapitalist sistemin uzun süreli durgunluk kriziyle sıkı bir şekilde bağlantılıdır. Filipinler ekonomisi, mineral cevherlere, meyvelere ve düşük katma değerli yarı mamullere olan zayıf talep karşısında dağılmaya devam ediyor. Önde gelen kapitalist güçler, ABD ve Çin arasındaki ekonomik ve siyasi rekabet, tekelci burjuvazinin sermayeyi aşırı üretim ve aşırı yanlış yönlendirmesi ve Çin’in Güney Çin Denizi’nin yüzde 90’ından fazlası üzerindeki hukuksuz iddiası nedeniyle Doğu Asya’daki yüksek savaş potansiyeli nedeniyle vahim bir krizi ortaya çıkardı. Bu arada, NATO’nun genişlemesi ve 2014’ten bu yana Rus uyrukluları mağdur eden faşizmin yükselişi sonucu Ukrayna’da açık askeri düşmanlıklar patlak verdi. ABD ve NATO, Ukrayna’daki kukla rejimini Rusya’yı kışkırtmak için vekil olarak kullandılar. Rusya, karşılıklı savunma anlaşmalarını atıf yapıp Donbass bölgesindeki halk cumhuriyetlerini tanımaya karar verdi ve Rusya’nın güvenliğine yönelik yakın tehdide karşı koymak için Donbass’a karşı blitzkrieg (Yıldırım Savaşı, çn.) ve özel askeri operasyonlar olarak adlandırdığı şeyin ana gerekçesi olarak kullandı.

Dünya genelinde proletarya ve emekçi halk kötüleşen koşullardan muzdariptir ve antiemperyalist ve demokratik kitle mücadeleleri ve devrimci eylemler gerçekleştirmek için harekete geçilmektedir. Emperyalist güçlerin kendileri, toplumsal çalkantıların ve dünya ölçeğindeki savaş tehlikesinin ana nedenidir. Geleneksel güçlere iki emperyalist gücün eklenmesi, dünya kapitalist sisteminin genel krizini derinleştirmeye ve sermaye ile emek arasındaki, emperyalist güçler ve ezilen halklar ve uluslar ile emperyalist güçler ve ulusal bağımsızlık iddiasında olan ülkeler ve sosyalist hedefleri arasındaki diğer büyük çelişkilerin üzerinde emperyalist çelişkileri yoğunlaştırmaya hizmet etti.

Filipin halkının geniş kitleleri, iç ve küresel faktörler nedeniyle kötüleşen baskı ve sömürü biçimlerine maruz kalmaktadır. Halkın koşullarının keskin bir şekilde bozulması, demokratik haklarının yaygınlaşması, psikolojik savaş ve dezenformasyon kampanyasının artması, iktidar sisteminin çürümüş çekirdeğini iyice ortaya çıkarmaktadır. Bunlar, halkı bilinçlendirmek, örgütlemek ve harekete geçirmek için uygun koşullar yaratıyor. İktidar sisteminin krizi kötüleştikçe, ilerici ve pozitif sınıf güçleri devrimci propaganda ve eyleme giderek daha fazla sıcak bakmaktadır.

Filipinler kırsalındaki koşullar, uzun süreli halk savaşını yürütmek için daha da verimli hale geliyor. Milyonlarca köylü ailesi, sömürücü feodal kira talepleri, haksız çiftlik kapısı fiyatları, tarım işçilerinin düşük ücretleri, arazi kullanım dönüşümü ve arazi ele geçirme ve baskıcı askeri operasyonlar nedeniyle giderek yoksullaşıyor. Baskıcı koşulları köylü kitlelerini direnme ve silahlanmaya itmeye devam ediyor, böylece YHO’nun düşmanın altı yıllık stratejik saldırıları karşısında gerilla savaşı yolunda güç kazanmasını ve sebat etmesini sağlıyor.

Parti ve YHO, Duterte ve askeri generallerini, halkın silahlı direnişini ezmek için tekrarlanan beyanlarında başarılı bir şekilde hüsrana uğrattılar. Bu, elbette, özellikle düşmanın yeni silah cephaneliği ve YHO’nun yeni gerilla yöntemlerini ve savaş taktiklerini uyarlamasını gerektiren stratejilerden kaynaklanan değişen askeri duruma uyum sağlama açısından, bazı iç zayıflıklar ve eksiklikler nedeniyle kayıplar olmasından değildir. Bununla birlikte, YHO’nun çoğu gerilla cephesinde korunması ve başarıları, halk savaşının düşmanın halka karşı savaşına karşı siyasi üstünlüğünü kanıtlamaya devam ediyor.

Marksizm-Leninizm-Maoizm’in rehberliğinde, Parti, YHO ve tüm devrimci güçler, durumu keskin ve eleştirel bir şekilde ele almalı ve güç kazanmak ve devrimi ilerletmek için yerine getirilmesi gereken acil görevleri sıkıca kavramalıdır. Tüm YHO savaşçıları, Parti kadroları ve aktivistleri ideolojik, siyasi ve örgütsel olarak kendilerini çelikleştirmeye devam etmeli ve önümüzdeki dönemde daha da büyük mücadelelere hazırlanmalı. Düşmanın daha da kötü bir vahşete başvurmasını ve halkı terörize etmek için tüm kaynaklarını kullanacağını beklemeliyiz. Tüm irademizi ve gücümüzü toplamalı, daha büyük fedakarlıklara hazır olmalı ve düşmanın planlarını engellemek ve devrimi daha da yükseklere taşımak için tüm çabayı göstermeliyiz.

Emperyalistler arası silahlı çatışmalar küresel kapitalist krizi uzatacak

Küresel kapitalist sistemin çözülemeyen uzun süreli krizi, tekelci kapitalistlerinin aşırı üretim ve birlikte satılmayan stok seviyelerinin yükselmesi ve emtia fiyatları ve kar oranlarındaki düşüş sorunuyla mücadele etmesiyle kötüleşmeye devam ediyor. Aynı zamanda, nüfusun%1’inin bir kısmını oluşturan, dünya mallarının ve finansal varlıklarının % 50’sına sahip olan milyarderler, brüt gelir eşitsizliğini ve aşırı derecede sınıf sömürüsünü ortaya koyuyor. Rakip emperyalist ülkeler arasındaki piyasalar ve nüfuz alanları arasındaki rekabet, özellikle ABD emperyalistlerinin petrol ve doğal gaz, askeri silahlar, elektronik, araçlar ve diğer önemli mallar pazarındaki payını büyütmek için Çin ve Rusya’ya geri adım attırmaya çalışırken, uzun zamandır açık silahlı düşmanlıklara girmekle tehdit ediyor.

1991’de Sovyetler Birliği’nin çöküşüyle tek süper güç haline geldikten sonra ABD, üretimi Çin’e devretme, yatırımları ve ticareti artırma ve atölye düzeyinin üzerinde teknoloji transfer etme konusunda daha fazla güven kazandı. Farkında olmadan, kendi işçi üretimini ve istihdamını baltaladı. Hem silah satışı yapmak hem de Irak, Yugoslavya, Afganistan, Libya, Suriye ve diğer yerlerde olduğu gibi maliyetli saldırganlık savaşlarına girmek için yüksek teknoloji sektöründe ve askeri-endüstriyel komplekste önemli maddelerin üretimine yoğunlaştı. ABD stratejistlerinin, ABD’nin stratejik düşüş yaşamaya devam ettiğini ve Çin’in ekonomik ve askeri yükselişi ve yüksek petrol geliri nedeniyle Rusya’nın ekonomisinin istikrara kavuşması konusunda endişelenmeye başlamaları, bu yüzyılın ikinci on yılı kadar geç olacaktı.

Ukrayna’da Rusya’ya karşı ABD/NATO vekalet savaşı, Ukraynalı faşistlerin 2014’teki kanlı darbeden bu yana Donbass bölgesine karşı sekiz yıl süren saldırganlığı ve halk cumhuriyetlerinin sınırları boyunca aylarca askeri birlikler konuşlandırması ve sivil altyapıyı hedef alan bombardımanların artması sonrasında patlak verdi. Bu, Rusya’nın feshedilmiş Varşova Paktı’ndaki müttefiklerinin NATO üyesi olmayacağına dair güvence verdiği 1991 Minsk güvenlik anlaşmalarının ABD ve NATO müttefikleri tarafından onlarca yıl boyunca ihlal edilmesinden önce geldi. Geçtiğimiz on yıllar boyunca ABD ve NATO, doğu ve orta Avrupa’daki ülkelerini NATO’ya katılmaya zorlamak, ABD askeri teçhizatının yerleştirilmesini sağlamak ve Rusya’yı sınırları boyunca kuşatmak için askeri üsler, füze ve füzesavar tesislerine ev sahipliği yapmaları için saldırganlık ve müdahale savaşları başlattı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri karşı saldırganlığı, Donbass bölgesinin ağırlıklı olarak Rus nüfusunu, ABD destekli Ukrayna hükümetinin yıllarca süren baskıcı politikalarına ve aralıksız topçu bombardımanına karşı savunmak için “özel bir askeri operasyon” olarak gerçekleştirildi. Daha stratejik olarak, 2014’teki ABD destekli darbeden bu yana hem ABD emperyalistlerinin hem de kukla rejiminin ve Ukrayna’daki faşist müttefiklerinin, ülkenin ABD, İngiltere ve NATO’nun Rusya sınırlarında kurdukları askeri üsleri ve gözetleme mevzilerini daha da sağlamlaştıracak ve güçlendirecek NATO’ya katılmasına yönelik saldırgan baskısına bir cevaptır.

Rusya, Ukrayna’yı “askerden arındırma ve silahsızlandırma” ve savaşı mümkün olan en kısa sürede barış müzakereleri yoluyla sona erdirme hedeflerine ulaşmayı hedefliyor. Ancak, ABD ve NATO müttefikleri tanklar, jet avcıları, füzeler, bombalar ve diğer silahların yanı sıra Ukrayna için askeri ve ekonomik finansman sağladıkça, şimdi Ukrayna’da uzun süreli bir savaş ihtimaliyle karşı karşıya. Ukrayna hükümeti diyalog yoluyla savaşı sona erdirme ve tarafsızlığını ilan etme isteğini dile getirmesine karşın, ABD ve NATO tarafından silahlı direnişini uzatmak için harekete geçiliyor.

Ukrayna’daki vekalet savaşı, emperyalizmin savaş anlamına geldiği gerçeğini tekrar doğrulamaya devam ediyor. ABD emperyalistlerinin, yirmi yıllık işgalden sonra geçen yıl Afganistan’daki askerlerini kaybetmesi ve geri çekmesinden sonra, dev askeri makinesinin hareket etmesini sağlamak için başka bir savaşı ateşlemesi gerekiyordu. Ukrayna’ya silah tedarik etmek ve askerlerini komşu NATO ülkelerine konuşlandırmak için 13 milyar dolar harcamaya hazırlanıyor.

ABD ve NATO müttefikleri, Ukrayna’ya silah sağlar ve askeri yardımda bulunurken, Rusya’ya karşı geniş çaplı mali ve ticari yaptırımlar da uyguladılar. Ancak ABD, emperyalist güçler arasındaki büyük bölünmeyi yansıtarak ve Rusya’nın küresel kapitalist dünyanın geri kalanıyla ticari ve ekonomik işlemlere devam etmesine izin vererek, bu yaptırımları gerçekleştirmek için sadece AB, Kanada, Japonya, Güney Kore, Tayvan ve Singapur’a güvenebilir. ABD’nin en yakın müttefiki olan Birleşik Krallık, Rusya’ya petrol yaptırımları ancak yıl sonunda uygulamaya başlayacağını açıkladı.

ABD tarafından uygulanan yaptırımlar, doğal gaz arzının neredeyse %50’sini Rusya’dan ithal eden Avrupa ülkeleri arasında da kızgınlığa neden oluyor. ABD’nin baskısıyla, Rusya’dan %65’e kadar doğal gaz ithal eden Almanya, Rusya’nın teslim ettiği doğal gaz hacmini iki katına çıkaracak Nord Stream-2 doğal gaz boru hattının işletilmesine ilişkin sözleşmeleri iptal etti. ABD’nin amacı, Avrupa ülkelerini daha fazla sıvılaştırılmış doğal gaz ithal etmeye zorlamak ve daha fazla terminal ve depolama tesisi inşa etmek de dahil olmak üzere enerji altyapısını yeniden inşa etmek için ABD’ye güvenmek. ABD, 2016 yılından bu yana LNG kapasitesini artırıyor ve yıl sonuna kadar dünyanın en büyük üreticisi olması bekleniyor.

Rus petrolüne yönelik yaptırımlar arz kesintilerine neden oluyor ve tekelci petrol şirketleri, petrol üreticisi ülkeler, finansal yatırımcılar ve ham petrol ve petrol ürünlerinin fiyatlarını yükseltmek için petrol üzerinde spekülasyon yapan Hedge fonları tarafından avantaja çevriliyor. Suudi Arabistan arz sıkıntısı olmadığını açıkladı. Petrol ithalatının büyük bir kısmını Rusya’dan sağlayan ABD, ABD yaptırımları altında olan Venezuela’dan petrol almak için acele ediyor.

Sadece birkaç ay önce, emperyalist ajanslar 2020’nin küresel ekonomik çöküşünden sonra geçen yıl “ekonomik toparlanma” yaşandığını sevinçle ilan ettiler. Ancak, kapitalist krizin uzun gölgesi şimdi hızla büyüyor. Petrol ürünlerinin artan fiyatları üretim maliyetlerini yukarıya çekmekte ve küresel kapitalist sistemin krizini daha da uzatmakla tehdit ediyor. Yaklaşan bir enflasyon şoku ve stagflasyon (durgunluk, çn.) beklentileri, ülkelerin çoğunluğu Covid-19 salgınının zirvesinde uygulanan ekonomik kapanmalardan ve ticaret kesintilerinden henüz kurtulamamış olsa bile kapitalist merkezleri durgunluğa geri çekmekle tehdit ediyor.

Küresel kapitalist merkezler krize saplanmış durumda ve zayıf üretim ve sarmal borç sorunlarından etkileniyorlar. Son iki yıldır ABD hükümeti, önümüzdeki birkaç yıl içinde yerli üretimi teşvik amacıyla 3 trilyon dolara yakın harcamayı planladığı ve şimdi Daha İyi Bir Amerika İnşa Etme programı olarak bilinen neo-Keynesyen harcama paketlerini uygulamaya koyuyor. Çin yavaşlayan talep, üretim yavaşlamaları ve büyük miktarlarda ödenemeyen kamu ve özel borçlarla yalpalıyor. Küresel borç, şirketleri kurtarmak, sübvansiyonlar için ödeme yapmak ve üretimi teşvik etmek için umutsuz bir girişimle 2020’de arttırıldıktan sonra geçen yıl 303 trilyon dolara yükseldi.

Küresel kapitalist krizin temelinde, üretimdeki kapitalist rekabet ve anarşiden doğan egemen tekelci burjuvazi tarafından gerçekleştirilen aşırı üretim, aşırı meta arzı ve aşırı sermaye birikimi sorunu vardır. Çelik, araç, konfeksiyon ve ayakkabı, petrol, tahıl ve diğer büyük malların aşırı fazlalığı vardır. Geçen yıl elektronik yarı iletkenlerin geçici kıtlığı ABD, Hollanda, Çin, Tayvan, Japonya, Güney Kore ve diğer ülkelerde yeni üretim tesislerine yatırım yapmak için acele etmelerine yol açtı ve bu özellikle yıl sonundan itibaren alt uç çiplerde arz fazlasına neden olması bekleniyor.

Kapitalist rekabet, rakipleri birbirlerini aşmaya ve makinelere, robotlara, yapay zekaya ve yeni teknolojilere gittikçe daha fazla sermaye yatırmaya ve ücretlere daha az yatırım yapmaya zorlayarak kar oranlarının düşmesine neden oluyor. Bu, çoğu hisse senedi ve finansal piyasadaki spekülasyonlar yoluyla şişirilmiş finansallar tarafından ayakta tutulan en büyük kapitalistler arasında bile geçerlidir.

ABD ve küresel kapitalizmin diğer merkezleri üretimi sürdürmek için Askeri Keynesyenciliğe başvurmaya devam ediyor. Savunma bütçesi 2021’de (Afganistan’dan çekilmesine rağmen) 776 milyar dolara fırladı ve 2022’de 782 milyar dolara kadar büyümeye hazırlanıyor. Almanya GSMH’sının %2’sini, NATO’nun savunma için harcama anlaşmasına paralel olarak savunma harcamalarını 113 milyar dolara çıkarmayı planladığını da açıkladı.

Toplumsal üretim ile artı değerin özel birikimi arasındaki temel kapitalist çelişki yoğunlaşmaya devam ediyor, zenginlik ve sermaye giderek birkaç tekelci kapitalistin elinde yoğunlaşıyor. 2020’den bu yana, yaklaşık 704 ABD’li milyarderin kolektif serveti 1,7 trilyon dolar kadar büyüdü ve şimdi 165 milyon Amerikalıdan daha fazla servete sahipler. Sadece 2020’de Çin’in süper zenginlerinin serveti 1,5 trilyon dolar arttı.

Öte yandan işçi ve emekçi kitlesi gittikçe kötüleşen sömürü ve baskı biçimlerine maruz kalmakta ve giderek açlık, aşırı yoksulluk ve ağır toplumsal koşullara mahkum edilmektedir. Yüz milyonlarca insan iş ve gelir kaybına neden oldu. 100 milyondan fazla insanın geliri günde 1,90 doların altına düşerken, 163 milyondan fazlası şu anda günde 5,50 doların altında yaşıyor.

Kötüleşen sosyoekonomik koşullar, neoliberal ekonomik önlemlere, faşist kısıtlamalara ve emperyalist savaşlara karşı koymak için dünyanın farklı yerlerinde yaygın kitlesel protestolara yol açıyor. Devrimci proletarya, kendini güçlendirmeye devam etmeli ve ezilen sınıfların ve ilerici kesimlerin demokratik mücadelelerine öncülük etmek için elverişli koşullardan yararlanmalıdır.

Devrimci silahlı direnişin sürdürülmesi için koşullar her geçen gün elverişli hale geliyor. Hindistan, Manipur, Batı Papua, Türkiye, Kürdistan, Suriye, Myanmar, Kolombiya, Peru ve diğer ülkelerde silahlı mücadeleler devam ediyor.

Emperyalist politikalar ABD-Duterte rejimi altındaki iktidar sisteminin krizini ağırlaştırmıştır

Neoliberal ekonomik önlemler, son altı yılda ABD-Duterte rejimi altında devletin militarizasyonu ve devlet terörü politikaları ile birleştiğinde, iktidardaki yarı sömürge ve yarı feodal sistemin krizini ağırlaştırmış ve Filipin halkının acılarını daha da kötüleştirmiştir.

Duterte’nin ekonomik önlemleri, ABD hükümeti, emperyalist finans kurumları ve yabancı kredi derecelendirme kuruluşlarının yanı sıra yerel Amerikan Ticaret Odası ve yerel ortaklarının politika diktelerine uygundur. Bunlar, yabancı büyük bankaların ve şirketlerin yerel itaatkâr sınıfları olan büyük burjuva komprador, büyük toprak sahipleri ve bürokrat kapitalistlerin çıkarlarını genişletmeye yöneliktir.

Son birkaç on yılda uygulanan dış ekonomik tedbirler, ülke ekonomisinin durgunlaşıp geri, tarım ve sanayi dışı kalmasına neden oldu. Üretim borç ve ithalata bağımlı ve ihracat odaklı olmaya devam etmektedir. Sınırlı endüstriyel üretim düşük katma değerlidir ve esas olarak ithal bileşenlerin veya ambalajların montajını içerir. Tarım, büyük ölçüde küçük ölçekli el aletleri ve endüstriyel makinelerin çok sınırlı kullanımıyla yapılmaya devam etmektedir.

İktidar sistemi daha da çürümüş ve yaygın işsizlik, ağır düşük ücretler, gelir kaybı, topraksızlık ve toprak kapma, artan fiyatlar, sosyal hizmetlere erişim eksikliği ve diğer vahim sosyal hastalıklardan muzdarip Filipin halkının ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmiştir.

Duterte rejimi ülkeyi krize daha da sürükledi. Son altı yılda, ülkenin borcu 2016’da 6 trilyon Filipin Peso’sundan geçen mart ayında 12 trilyon Filipin Peso’su üzerine çıktı ve yıl sonuna kadar 13,42 trilyon Filipin Peso’ya yükselmesi bekleniyor. Büyük çaplı yolsuzluk, savurgan ve anormal altyapı projeleri ve askeri aşırı harcama, hükümeti iflas ettirerek rekor düzeyde açık harcamasının geçen yıl 1,67 trilyon Filipin Peso’suna, yüksek bir seviyeye ulaşmasına yol açtı. Duterte ve yetkilileri ganimetlerini Çin bankalarında ve diğer yabancı hesaplarda saklıyorlar.

Duterte rejimi, değiştirilen Yabancı Yatırımlar Yasası, Perakende Ticaretin Serbestleştirilmesi Yasası ve Kamu Hizmeti Yasası’nın onaylanması yoluyla emperyalistlerin yerel ekonominin kontrolünü ve egemenliğini daha da sıkılaştırmasına izin verdi ve bunların hepsi 1987 Anayasası’nın işletmelerin tam yabancı mülkiyetine ve işletilmesine karşı koyduğu sınırları aştı. Bu yasalar artık yabancı kapitalistlerin savunma hariç tüm yatırım alanlarında, elektrik ve su dağıtımı gibi kamu hizmetlerinde ve daha küçük perakende ticarette işletmelere tam olarak sahip olmalarına ve işletmelerine olanak sağlayacak.

Duterte, yabancı kapitalistlerin ve yerel büyük iş ortaklarının taleplerine uygun olarak, daha fazla yabancı yatırımı cezbetmek için kurumlar vergilerini % 5 azaltan CREATE yasasını (önümüzdeki beş yıl içinde 600 milyar Peso gelir kaybına eşittir) yürürlüğe koydu. Ayrıca yakın zamanda, yabancı madencilik firmalarının ülkenin dağlarından, nehirlerinden, karalarından ve denizlerinden mineral kaynaklarını daha fazla yağmalamalarına ve çıkarmalarına olanak sağlayacak açık ocak madenciliği ve diğer madencilik faaliyetleri moratoryumunu da kaldırdı. Duterte ayrıca, ithal edilen devlet destekli pirincin, palay’ın (Kabuksuz pirinç, çn) düşük alım fiyatından muzdarip olmaya devam eden pirinç çiftçilerinin zararının artmasına neden olan Pirinç İthalatının Serbestleştirilmesi Yasasını da yürürlüğe koydu. Sebze çiftçileri ve et üreticileri de tamamen serbestleşme perdesinin ardındaki yaygın kaçakçılık nedeniyle haksız rekabetten muzdaripler. Duterte ayrıca, Filipinli balıkçıların hayatını zorlaştıran, ülkenin deniz kaynaklarını tüketen, Filipin karasuları ve çevresinde Çin endüstriyel balıkçılığına izin verdi.

Duterte rejiminin yoksul ve halk karşıtı politikaları Filipin halkının koşullarını daha da kötüleştirdi. TRAIN yasasına (Vergi Reformu için Hızlandırma ve Dahil Etme Yasası, çn) göre, halk emtia ve hizmetlere uygulanan vergileri omuzlamak zorunda bırakıldı. Büyük şirketlere uygulanan vergi kredileri nedeniyle artan borçlar ve gelir kayıplarıyla karşı karşıya kalan Duterte’nin yetkilileri şimdi işçilere, köylülere ve diğer emekçilere daha fazla ek vergi ödenmesi için bastırıyor. Daha da kötüsü, Duterte ve yardakçıları güçlerini kendi kendilerini büyütmek için kullandılar. 14 yıllık Marcos diktatörlüğü altındaki savurgan harcamaları aşan hükümet sözleşmeleri ve beyaz fil projelerindeki (Beyaz bir fil, sahibinin elden çıkaramayacağı ve maliyeti, özellikle bakım maliyeti, kullanışlılığıyla orantısız olan bir mülktür. Modern kullanımda, bir nesneyi, inşaat projesini, düzeni, ticari girişimi, tesisi vb. tanımlamak için kullanılan bir metafordur. çn.) hükümet iltimasları karşılığında rüşvet ve komisyon şeklinde yolsuzluk kötüleşmeye devam etti. Bu köprülerin, sahil yollarının ve arazi ıslahının çoğu gereksizdir ve köylülerin ve balıkçıların yaşam kaynağını elinden alır.

Filipin halkı, Duterte’nin ABD’den gereksiz askeri teçhizat alımı ve sadakatlerini satın almak için AFP ve PNP subaylarının maaşlarını standartların üzerine çıkarmak için ordu ve polise yönelik aşırı harcama yapmasından da muzdaripti. Aşırı askeri harcama nedeniyle, halk eğitimi ve halk sağlığı kaynak yetersizliği ve bütçe kesintilerinden muzdaripti. Sonuç olarak, öğrenciler, veliler ve öğretmenler; sınıf ve öğretmen sıkıntısı, köle düzeyinde maaşlar ve uzaktan eğitim için altyapı eksikliği ve şahsen sınıfların güvenli bir şekilde yeniden açılması olanaklarından muzdariptir. Covid-19 salgını, kamu hastanelerindeki doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarının büyük eksikliklerini ve laboratuvar testlerinin ve tedavi maliyetlerinin yüksek olduğunu gösterdi. Şimdiye kadar, hükümet halk sağlığı için yeterli harcama yapmıyor ve bu da ülkeyi Covid-19 enfeksiyonlarının yeniden canlanmasına karşı savunmasız hale getiriyor.

Geniş işçi ve köylü kitleleri, artan yakıt, gıda ve diğer temel emtia ve kamu hizmetleri fiyatlarıyla karşı karşıya kalırken, büyük komprador şirketler devasa karlar peşinde koşuyor. Duterte yönetimindeki geniş işçi kitleleri, Filipinli ailelerin çoğunluğunun günlük yaşam maliyetini artık karşılayamayan ücret baskısı ve ücret kesintilerinden muzdariptir. İş sözleşmesi ve diğer esnek işgücü düzenlemeleri ile işçilerin sömürüsü ve baskısı yoğunlaşmaktır. Milyonlarca işsiz insan -yedek emek ordusu- şehirlerdeki büyük gecekondu mahallelerinde umutsuzca sıkışık. Kırsal kesimde, büyük toprak sahipleri, madencilik şirketleri, altyapı projeleri ve tarlaların genişletilmesiyle yaygın arazi kullanımı dönüşümü ve arazi gaspı, yüz binlerce köylünün topraklarından göçettirilemesine neden oldu. Sonuç olarak, Filipinlilerin %70’i kadarı yoksulluk eşiğinde veya altında yaşıyor, %10 ila %15’i aşırı sefalet ve yoksulluğa düşme tehlikesiyle karşı karşıya.

ABD emperyalizmi, stratejik çıkarlarını ve Filipinler’deki egemen yeni-sömürge sistemini korumak için, bağımlı devletinin savunma ve güvenlik güçlerini güçlendirmeye devam ediyor. ABD, son yetmiş yılda yabancı kontrgerilla müdahalelerinde yenilgiye uğratılmış olmasına rağmen, ABD isyan bastırma doktrinini gayretle takip eden AFP’nin fiili operasyonel kontrolünü sürdürüyor. ABD, AFP üzerindeki etkisini ve kontrolünü genişletiyor ve Karşılıklı Savunma Antlaşması, Misafir Kuvvetler Anlaşması, Gelişmiş Savunma İşbirliği Anlaşması ve onun Pasifik Kartalı – Filipinler Operasyonu aracılığıyla para ve savaş malzemelerini aktarmaya devam ediyor. Amerikan askerleri, askeri teçhizat ve silahlarıyla Filipinler’de kalıcı olarak konuşlanmıştır. ABD, AFP’nin koordinasyonunu ve operasyonel kontrolünü geliştirmek için Filipinler’de 1300 ikili askeri faaliyet yürüttü ve savaş gemileri son altı yılda en az 850 kez demirledi.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı ajanlarının ve Amerikan askeri danışmanlarının yönlendirmesi, planlaması ve finansmanı altında, Filipin gerici devleti küstah faşist politikalara, demokrasinin tamamen bastırılmasına ve tüm bürokrasinin askeri generallerin ve savunma görevlilerinin komutanlığının içine yerleştirildiği koşullarda halka karşı acımasız saldırılara başvurdu. Devlet politikasının merkezine ayaklanmayı bastırmayı ve anti-komünist baskıyı koymayı başardılar. Bu durum altında ordunun ve polisin gücünü genişlettiler ve devlet güvenlik güçlerini temel demokratik hakların ve temel özgürlüklerin bastırılması ve eleştirileri ve siyasi muhalefeti bastırmak için serbest bıraktılar, eylemcileri hedef aldılar.

Hükümet bürokrasisi, sivil devlet kurumları, aslında tüm hükümete komuta eden bir sivil-askeri cunta olan Ulusal Görev Gücü-Elcac’ın kontrolü altına girecek şekilde yeniden düzenlendi. 2020 Yılında, devlete temel haklar ve yargı süreçlerini ihlal eden ve daha da acımasız yetki veren devlet terörizm yasası (Terörle Mücadele Yasası olarak adlandırılır) çıkarıldı.

Hem şehirlerde hem de kırsal bölgelerde asker ve polis tacizleri ülke çapında yaygınlaşmaya devam ediyor. Kentlerde, asker ve polis ajanları sendikacılara, toplum örgütleyicilerine, gençlik ve kadın aktivistlerine, ayrıca insan hakları savunucularına, ilerici dini liderleri, öğretmenler ve sağlık çalışanları gözetim, taciz, keyfi tutuklamalar ve yargısız infazlara maruz bırakıyor. Askeri suistimaller ve insan hakları ihlalleri olaylarının az bildirilmesine rağmen, kırsal kesimde durum daha da kötü.

Düşman, savaşçılar ve siviller arasındaki tüm ayrımı sildi. İnsanları keyfi olarak komünist veya komünist destekçisi olmakla suçluyor ve ATL’yi (“Anti-Terrorism Law”, “Anti-Terör Yasası” kastediliyor, çn) insanların hak ve özgürlüklerine yönelik ağır ihlalleri meşrulaştırmak için kullanıyor. Negros’taki Oplan Sauron, Capiz’deki Tumandok azınlıklarının katledilmesi ve Güney Tagalog’daki aktivistlerin Kanlı Pazar toplu katliamı gibi köylü evlerine gece veya sabahın erken saatlerinde yapılan baskınlarda çok sayıda askeri seferber ederek toplulukları kuşatıyor.

Ülke genelinde, köylerin tamamına veya köy gruplarına, köylü topluluklarına zorluklar getiren askeri yönetim altına alınmıştır. AFP’ye bağlı birimler müfrezeler çıkartır veya sivil yapıları kışlaya çevirir, halkın hareketlerini izlemek ve kontrol etmek için çevre korumaları görevlendirir, ticareti (YHO’nun gıda kaynaklarını boğma kisvesi altında), kontrol etmek için kontrol noktaları kurar askeri operasyonlar sırasında tarlalarına ve sürülmüş çiftliklere gitmelerini önler ve kitlelerin alanlarını genişletmelerini veya üretimi artırmalarını, (ekstra hasatlarının YHO’na gideceği gerekçesiyle) yasaklar. Faşist birlikler sürekli olarak köylü kitlelerini taciz ediyor, keyfi olarak devrimci hareketi desteklemekle suçluyor, “teslim oluyor” kılığına sokuyor, gözetime tabi tutuyor, evlerine gece baskınları yapıyor, örgütlerinden uzak durmaya zorluyor, sahte suçlamalarla insanları kaçırıyor veya tutukluyor ve köylü liderleri ve aktivistleri öldürüyor.

AFP (Philippines Armed Forces- Filipinler Silahlı Kuvvetleri, çn.) ve PNP (Philippines National Police- Filipinler Ulusal Polisi, çn) Duterte’nin görev süresi dolmadan YHO’nun zayıfladığını ve ezilmeye hazır olduğunu defalarca ilan etmesine rağmen, gerilla savaş güçlerini artırmaya devam ediyor. Şu anda YHO’na karşı konuşlandırılmış, Kara, Hava Kuvvetleri, Deniz Piyadeleri, İzci Korucular, Özel Hareket Kuvvetleri ve diğer askeri ve polis birimlerinden oluşan 166 savaş taburu bulunuyor ve bu da bir önceki yıla göre 21 daha fazla. Bu sayıyla AFP, YHO’nun önceliklerine veya odaklanmış gerilla alt bölgelerine veya ön bölgelerine karşı 5 ila 6 tabur konuşlandırabilir ve öncelikli olmayan bölgelerde 2 ila 3 arasında tabur konuşlandırabilir. AFP ve PNP ortak komutanlıklar kurdular ve operasyonlar gerçekleştirdiler.

AFP ve PNP, Moro İslami Kurtuluş Cephesi’nin teslim olmasının ardından yeni birlikler ve taburlar kurarak ve Moro bölgelerinden güçleri yeniden konuşlandırarak YHO’na karşı savaş birlikleri konuşlandırmasını artırmayı başardı. AFP, Sulu ve Tawi-Tawi’de konuşlandırılacak ve bölgede kalıcı olarak faaliyet gösteren ABD askeri güçlerinin operasyonel kontrolü altında olacak yeni bir tümen (11. ID) kurmak için en az 900 milyon Peso harcadı. Geçen yıl çok sayıda PNP özel harekat gücü taburu da kurulmuştu.

Bu savaş birliklerinin neredeyse %60’ı on üç bölgenin beşinde, yani Güney Tagalog, Doğu Visayas, Güney Mindanao, Bicol ve Kuzey Orta Mindanao’da yoğunlaşmıştır. Uzak Güney Mindanao, Negros, Güney Mindanao, Doğu Visayas, Cagayan Vadisi ve Güney Tagalog’da asker konuşlandırılmasında belirgin bir artış var. AFP, büyük ölçekli ve odaklanmış askeri operasyonlar yürütmeyi, çeşitli kollarını koordine etmeyi ve cephaneliğinin tüm yelpazesini YHO gerilla güçlerine karşı tam olarak kullanmayı amaçlıyor.

Duterte’nin ordu bütçesi geçen yıl 217 milyar Peso’dan bu yıl 221 milyar Peso’yayükseldi. Şüpheli harcamalara rağmen, NTF-Elcac’ın bütçesi 17,5 milyar Peso’dan (4,2 milyar Peso’ya) yükseldi, ancak 10 milyar Peso ayrılmamış olarak kategorize edildi. Son altı yıl içinde AFP, Dış Askeri Finansman, askeri eğitim programları ve diğerleri şeklinde toplam 1,14 milyar dolar değerinde askeri yardım aldı. Duterte rejimi, saldırı ve savaş helikopterleri, jet avcı uçakları ve saldırı uçakları, toplar ve topçu sistemleri, 500-Ib ve 250-Ib bombalar, roketler ve füzeler, drone sistemleri, tanklar, zırhlı personel taşıyıcı , elektronik gözetleme ve haberleşme teçhizatı, tüfek, mermi vb. GPS izleme sistemleri, ormanlık alanlarda gerilla hareketini izlemek için düğme boyutunda kameralar, cep telefonu gözetleme ekipmanı vb. satın almak için yüz milyarlarca peso harcadı.

Aynı zamanda ABD, komuta kabiliyetini ve kuvvetlerin seferberliğini artırmak için savaş alanının gerçek zamanlı izlenmesi için AFP’nin iç iletişim sistemlerini geliştirmek için siber savaş yeteneklerini geliştirmede AFP’ye yardımcı olmaya devam ediyor. Ayrıca AFP personelini sürekli olarak “bilgi ortamını kontrol etme” yoluyla psikolojik savaş ve dezenformasyon konusun da sürekli olarak eğitiyor. “Teslim olanları” propaganda ederek ve “daha iyi bir yaşam vaatleriyle kandırıldıklarını” iddia ederek, devrimci güçleri yasa dışı ilan edip kriminalize ederek ve YHO birimlerinin işlevsizleştirilmesi için “sivillerden bilgi” aldıklarına dair tekrarlanan haberler yaparak devrimci hareketi siyasi olarak baltalamaya çalışıyor. Aslında kitlelerin yoksulluk ve sefaletinin derin köklerine hitap etmeyen “geçim” veya “konut” projelerini sergileyerek AFP’nin olumlu bir imajını yansıtmayı amaçlıyor. Aynı zamanda AFP, personelini FKP ve NDFP’nin (Filipinler Ulusal Demokratik Cephesi, çn.) web sitelerine ve Duterte rejimini eleştiren diğer web sitelerine siber saldırılar düzenlemek için eğitiyor.

ABD’nin yardımıyla ateş gücünü arttırma çabası AFP’nin öldürme gücünü artırırken, aslında iktidar sisteminin artan stratejik zayıflığının göstergesidir. Yeni-sömürgeci devletin iktidar sistemini korumak için siyasi ikna ve destekten ziyade silahlı baskı ve faşist yöntemlere giderek daha fazla güvendiğini göstermektedir.

Bununla birlikte, ezici bir askeri üstünlüğe ulaşma çabası, tam tersine siyasi zayıflığı derinleştirme gibi bir etkiye sahiptir. Faşist cezasızlık kültürü ve insanların demokratik hak ve özgürlüklerini tamamen hiçe sayma, iktidardaki baskıcı ve sömürücü sınıfların çıkarlarını çıplak bir şekilde savunmasını ortaya koyuyor ve böylece halktan soyutlamalarını daha da derinleştiriyor. Sivillerin ordu üzerindeki üstünlüğü ilkesini baltalıyor ve demokratik ifade alanını daraltıyor ve bu da devrimci silahlı direniş yolunu giderek daha adil ve meşru hale getiriyor. Ordunun artan siyasi ve ekonomik gücü, onları hesap verebilirliğe karşı gelmekte, yolsuzluk ve himaye politikalarından beslenmekte ve öne sürülerek kullanılan piyadeler arasındaki moral bozukluğunu derinleştirmektedir. Bu stratejik zayıflıklar, emperyalist Çin’in Filipinler ordusu içindeki nüfuzunu derinleştirme ve Filipinler ordu subaylarıyla rüşvet veya mali ödüllerle iyi ilişkiler besleme çabalarıyla daha da zayıflatılmaktadır.

Duterte yönetimindeki gerici devlet, son altı yılda sahte “uyuşturucu savaşından” karşı-devrimci bastırma savaşına kadar terör ve halka karşı devlet şiddeti yoluyla hüküm sürdü. Devlet güçleri, sivillerin katledilmesi, aktivistlerin kaçırılması ve öldürülmesinin yanı sıra silahsız devrimciler, sivil toplulukların havadan bombalanması ve bombalanması ve benzeri binlerce suç işledi. Uzun süre hapiste çürüyen siyasi mahkumların sayısı artmaya devam ediyor.

Filipin halkı Duterte rejimini yolsuzluğu, dış güçlere boyun eğmesi ve zorba yönetimi nedeniyle nefret etmektedir. Halktan son derece izole hale geldi. Duterte’nin işlediği suçlar nedeniyle uluslararası veya yerel mahkemelerde yargılanmaktan kaçınmak için siyasi hanedanlığını sürdürme yönündeki güç ve planlara olan tutkusu, büyük komprador-toprak sahibi egemen sınıfın rakip fraksiyonları arasındaki çelişkileri artırdı. Marcos-Duterte kampının seçimleri çalma planları masada olmasına karşın, geniş çaplı kitlesel protestoları kışkırtmadan ve iktidar sisteminin siyasi istikrarını tehlikeye atmadan yürütülmesi son derece zor olacak. Ana siyasi muhalefet partisi tarafından gerçekleştirilen kitlesel mitingler, halkın faşist rejime karşı öfkesinin ifade edilmesi için bir yol sağladığı için büyümeye devam ediyor.

ABD emperyalistleri rakip grupları yönetmekle ve seçimlerden sonra barışçıl bir siyasi geçişi etkilemek için siyasi anlaşmalar yapmakla meşguller. Şu anda bile, iktidar sınıflarının önde gelen grupları arasında, yaklaşan cumhurbaşkanlığı ve başkan yardımcılığı seçimleri için bir uzlaşma ikilisi olarak Robredo-Duterte ikilisini desteklemek için giderek artan bir uzlaşma içinde olduğu görülüyor. ABD emperyalistlerinin, iktidar sisteminin kötüleşen krizi nedeniyle daha cimri hale geldikçe hizip ayrımı derinleşmeye devam eden iktidar seçkinlerinin rakip kesimlerini yatıştırmada başarılı olup olamayacağını zaman gösterecektir. Aynı zamanda, Duterte’nin Isko Moreno’yu başkan yapma ya da daha inandırıcı bir şekilde Robredo’nun Marcos lehine oylarını almak için uygun bir bahane haline getirme seçeneğini koruduğuna dair haberler devam ediyor.

Duterte’nin oy sayımına hile karıştıracağı ve mayıs ve haziran aylarında görev süresinin geri kalanını muhalefet ve “komünist teröristler’ tarafından seçimin aksamasına karşı mücadele bahanesiyle sıkıyönetim ilan etme ve seçtiği haleflere “sorunsuz bir geçişe” sağlamak için kullanacağı kesin veya en azından yüksek bir olasılık. Ancak muhalefet, kiliseler ve yasal demokratik güçler tarafından gerçekleştirilen büyük kitlesel mitingler, onu hala seçim sahtekarlığından ve sıkıyönetiminden vazgeçirebilir veya engelleyebilir veya halkın geniş kitlelerini I. Edsa (Halk Gücü Devrimi olarak da adlandırılan halkın Filipinler Manila’da Epifanio delos Santos Bulvarı’nda -EDSA-, 22-25 Şubat 1986 tarihler arasında 3 gün boyunca eylemlerle Marcos Diktatörlüğünü devirmesi kas ediliyor, çn.) ve Edsa II’ninki (İkinci EDSA Devrimi denilen 17–20 Ocak 2001 tarihleri arasında 3 gün süren eylemler kastediliyor, çn) gibi devasa bir yükselişe hazırlayabilir.

Mayıs seçimlerinin sonucu ne olursa olsun, Filipin halkı, temel özgürlüklerini ve haklarını geri alma mücadelelerini sürdürmeye ve demokratik özlemlerini sürdürmeye devam etmeleri gerektiğinin bilincinde olmalıdır. İsyan karşıtı devletle mücadele etmek ve direnmek zorunda kalacaklar, ordunun ve tüm hükümetin iradesini kırmak ve cezasızlık ve zulüm saltanatının sona ermesini talep etmek için savaşacaklar.

Dahası, Filipin halkı emperyalizmi, feodalizmi ve bürokrat kapitalizmi devirmek, baskıcı ve sömürücü yarı sömürge ve yarı feodal sisteme son vermek, kukla devleti parçalamak ve proletaryanın önderliğinde halkın demokratik hükümetini kurmak ve güçlendirmek için halkın demokratik devrimiyle ileriye doğru ilerlemesi için örgütlerini güçlendirmeye devam etmek zorunda kalacaktır.

YHO’nun halkı savunma ve faşist düşmanla savaşma yeteneğini yükseltme

Son altı yılda YHO, düşmanın acımasız ve büyük ölçekli stratejik taarruzlarını ve ABD-Duterte rejimi dönemi sona ermeden önce silahlı devrimi sona erdirme beyanlarını başarıyla hüsrana uğrattı. Uzun süreli halk savaşı yolunda sebat ederek ve Filipin halkının gerçek özgürlük ve demokrasi mücadelesini kararlı bir şekilde ilerleterek güçlerini korumuştur.

YHO’nun Kızıl savaşçıları ve komutanları ve YHO’na liderlik eden Parti kadroları, ağır fedakarlıklara katlanma, tüm sıkıntıları ve sınırlamaları aşma ve halkı faşizme ve devlet terörüne karşı savunmak için tüm çabayı gösterme konusunda büyük bir azim ve kararlılık sergilediler. Halk savaşını yürütmedeki zor görevleri omuzlarken, konfor ve rahatlık için tüm isteklerden kaçınmaya heveslidirler. YHO’nun özverili bir şekilde hizmet verdiği ve buna karşılık YHO’nun ihtiyaçlarını karşılayan köylü kitlelerinden neşe, güç ve ilham alıyorlar.

Son birkaç yıl içinde, bazı YHO birimleri, düşmanın YHO’nun gerilla müfrezelerini ve devrimci kitleleri kuşatmak ve dehşete düşürmek için üstün askeri güç kullanarak artan faşist saldırıları karşısında ciddi aksaklıklar yaşadı. Bu birimleri konsantrasyon, dağılma ve kayma gerilla taktiklerini etkin bir şekilde kullanmaktan aciz bırakan hatalar, iç zayıflıklar ve eksikliklerin tespit edilmesi, eleştirilmesi ve düzeltilmesi gerekiyordu. Bu birimlerden birkaçı, aşırı merkezileşme ve kendini daraltma, askeri ve siyasi çalışmalarda doğru dengeyi tutturmadaki zayıflık, kitle tabanını ve faaliyet alanını güçlendirememelerine ve genişletememelerine yol açan çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Bazı birimleri muhafazakarlık ve pasiflik ya da dağ kalesi (ulaşılmazlık anlamında, çn.) zihniyeti ile etkilenmiştir. Bazı gerilla cephelerinde, düşman kuvvetlerini sınırlı bir alana yoğunlaştırabildi ve kitlelere karşı kendini güvene almak için acımasız bastırma taktikleri uyguladı. YHO birimlerini bilgi tedarikinin ve akışının zor olduğu engebeli araziye çekilmeye zorladı ve onları salt askeri bir duruşa zorladı. Tüm YHO birimleri bir seviyeden diğerine istikrarlı bir şekilde ilerlemek için durumlarını öz-eleştirel olarak değerlendirmeleri, zayıflıklarını ve eksikliklerini tespit etmeleri ve üstesinden gelmeleri ve sınırlamalarını aşmaları çok önemlidir.

Bazı aksaklıklar yaşamasına rağmen, YHO Filipin halkının devrimci silahlı mücadelesini ilerletmeye kararlı olmaya devam ediyor. YHO Kızıl savaşçılarının ve kitlelerin direnme kararlılığı, silahlı direnişin doğruluğuna ve haklılığına dayanmaktadır. Filipin halkına göre, silahlı mücadelenin gerekliliği, giderek kötüleşen emperyalist ve feodal baskı, bürokrat kapitalist yozlaşma, büyük toprak sahipleri ve büyük burjuva kompradorlarının işçilere ve köylülere karşı yoğunlaşan sınıf sömürüsü ve kukla Duterte rejimi altında giderek daha acımasız hale gelen faşist terörizm ile daha da tartışılmaz hale gelmiş durumdadır. Sömürücülerin ve zalimlerin egemen sınıfları, halkın gerçek ulusal egemenlik ve demokrasi özlemlerini bastırmaya devam edecektir.

Bazı YHO birimlerinin yaşadığı aksaklıklar, sürekli genişleyen ve derinleşen bir kitle tabanı üzerinde kapsamlı ve yoğun gerilla savaşı yürütmenin gerekliliğini yeniden teyit ediyor. Bu aynı zamanda, askeri çalışma ve kitle çalışması (veya askeri ve siyasi görevler), genişleme ve konsolidasyon, ordu birliklerinin ve kitle tabanının orantılı yatay yayılmasına dayalı dikey birimler kurulması gerekliliğini gösterdi. Bu YHO birimlerinin büyük çoğunluğunun olumlu pratikleri tarafından doğrulandı. Gerilla cephelerinin kapsamını genişlettiler veya kayıp bölgeleri geri kazanabildiler veya yeni YHO müfrezeleri kurdukça yeni gerilla cepheleri oluşturabildiler. Bu, kitle örgütlerini daha da genişleterek, milis birlikleri kurarak ve siyasi iktidar organlarını birleştirerek, tarım devriminin seviyesini devam ettirip yükseltmek ve kitleleri düşmanın faşist saldırılarına karşı savunmak için gerilla savaşı yürütmek için eski alanları sağlamlaştırarak ve güçlendirerek yapıldı.

YHO, uzun süreli halk savaşını bir üst seviyeye taşırken kendini çelikleştirmeli ve daha zorlu mücadelelere hazırlanmalı. YHO, tarihinden dersler çıkarmaya devam etmeli, halk savaşını yürütme anlayışımızı daha da derinleştirmeli ve Marksizm-Leninizm-Maoizm ve Parti’nin tüzüğünü ve eylem programını teorik rehberler olarak kullanarak pratiğe uygulamalıdır.

Düşmanın tüm saldırılarını başarıyla püskürten bazı YHO komutanlıklarının gelişmiş deneyimlerinden ders almalıyız Düşmanın topyekün saldırılarını başarıyla püskürten bazı YHO komutanlıklarının gelişmiş deneyimlerinden öğrenmeliyiz. Bazı YHO birimleri, düşmanın kanatlarını ve arkasını vurmak için daha küçük birimler halinde dar düşman hatlarından geçmek için dağılma ve hızlı hareket etme yoluyla karşı-kuşatma taktiklerinde başarılı bir şekilde ustalaştı. Diğer YHO gerilla cepheleri, YHO’nun faaliyet alanlarını 6-10 kasabayı kapsayacak şekilde genişletirken, kitlelere önderlik yeteneklerini koruyarak ve kendi topraklarının genişliği boyunca silahlı eylemler düzenleyerek, düşmanı kuvvetlerini geriletmeyi başarılı bir şekilde sağladı.

YHO birimleri, askeri disiplin ve güvenlik politikalarını sıkı bir şekilde uyguladı ve düşmanın kara istihbarat kuvvetleriyle birlikte insansız hava araçları, uydu izleyicileri ve elektronik sinyalleri kullanarak gözetim ve hedef tespiti ve böylece düşmanın bomba atmak veya bombalamak için hava araçlarını kullanma fırsatından mahrum bırakmak ve etkisiz kılmak için manevra ve kamp kurmada gerilla gizlilik yöntemlerini daha da geliştirirdi.

Düşmanın odağındaki bölgelerde ve askeri işgal altındaki köylerde, YHO ve kitleler başarılı bir şekilde ayakta duruyor, düşmanın saldırılarını savuşturuyor, karşı saldırılar düzenliyor ve kendilerini savunuyorlar. “Sessizliğe bürünmeyin!” sloganından esinlenen kitleler, silahlı ve silahsız direnişle mücadele ediyor. Askeri müfrezeleri topluluklarından uzaklaştırdılar. Doğrudan veya dolaylı olarak, düşmanın odun ve su toplama, erzak satın alma veya düşman kampında iş yapma emirlerini reddettiler. Düşmanın gizlice birini tutuklamasına veya tek tek sorgulamasına izin vermediler. Köylerinin etrafında düşmanın varlığını ve suistimallerini kınayan sloganlar yazdılar. Faşist birlikler operasyon yapmak için geçici olarak ayrıldıklarında askeri mevzileri yaktılar veya yok ettiler.

YHO birimleri kitlelerin düşmanın faşist saldırısına karşı direnişini desteklemek için, keskin nişancı, el bombası veya molotof atma ve diğer taciz operasyonları yoluyla düşmanın konuşlanma hatlarında bile birbiri ardına yaygın yıpratıcı eylemler gerçekleştirdi. Bunlar, düşmanın arkasından veya kanatlarından zayıf ve yalıtılmış birimlerine karşı temel taktiksel saldırılarla (pusular veya baskınlar) birlikte gerçekleştirildi.

Yerel zorbalar ve diğer kötü unsurlar gibi düşman birimlerinin kasaba ve şehirlerde üslenen, insanları kaçıran, işkence yapan ve yargısız infaz eden unsurlarının zayıf noktalarını vurabilecek kentsel veya kırsal temelli birimlerin yeniden canlandırılması için kamuoyunda bir duyarlılık var. Amaç sadece cezalandırıcı eylemler veya sabotajlar gerçekleştirmek değil, düşmanı mümkün olan her yerde savunmaya zorlamak ve gerilla cephelerine karşı konuşlandırılan güçlerin sayısını azaltmaktır.

İHA’lar, saldırı helikopterleri ve diğer uçaklar gibi düşmanın hava silahlarıyla ilgili olarak, YHO, Vietnamlı devrimcilerin 1969’un başlarında halkın ve savaşçılarının elinde taşınabilir karadan havaya füzeler kullanarak binden fazla ABD uçağını düşürerek ABD hava gücünü nasıl yendiğinden -ve benzer şekilde Afgan mücahitlerin ABD tarafından sağlanan Stinger füzelerini kullanarak Sovyet sosyal-emperyalistlerini yenmeyi başardıklarını-, ders ve ilham almalıdır. Son yirmi yılda Afgan Talibanları, ABD emperyalistlerinin üstün hava gücünü, düşmana karadan havaya hedef alınabilecek ateşli silahlar ve patlayıcılarla, uçakla atılan bombalardan ve hatta saldırı helikopterlerinden çıkan ateşten çok daha doğru bir şekilde yenebileceklerini kanıtladılar.

Halk savaşı sırasında düşmanı mevcut silahlarla yenebilmek için YHO, Partinin toprak reformu için asgari ve azami programını uygulamak üzere tarım devrimi gerçekleştirerek kitle tabanını güçlendirmeye ve genişletmeye devam etmelidir. Kitlelerin ve YHO’nun anti-feodal direniş gösterdiği her yerde, devrimin kökleri derinlere iner ve sökülmesi imkansız hale gelir. Bu nedenle, YHO nerede olursa olsun, arazi kirasının düşürülmesi, tefecilerin ortadan kaldırılması, çiftlik işçilerinin ücretlerinin yükseltilmesi, ürünleri için daha yüksek çiftlik hizmeti fiyatı taleplerini yükseltmek ve büyük madencilik şirketleri, tarlalar ve ekoturizm, enerji ve savurgan altyapı projeleri tarafından arazi gaspı ile mücadele etmek için onları örgütleyip harekete geçirerek, halkın acil sorun ve ihtiyaçlarını ele almalıdır. YHO, pirinç ve diğer tarım ürünlerinin ithalatın serbest bırakılması politikasına karşı mücadelelerinde köylü kitleleri desteklemektedir. Ayrıca çiftliklerini onarmalarına ve borçlarının ve diğer acil taleplerin kaldırılması için baskı yapmalarına yardımcı olmalı, afetle boğuşan bölgelerdeki kitlelere yardım sağlamalıdırlar.

Partinin anti feodal birleşik cephe politikası doğrultusunda, YHO yoksul köylülere ve tarım işçilerine güveniyor, orta köylüleri kazanıyor, zengin köylüleri ve aydın toprak sahiplerini etkisiz hale getiriyor ve asıl darbeyi büyük ve despotik toprak sahiplerine yöneltiyor. YHO ayrıca, işçi kooperatifleri ve farklı işbirliği biçimleriyle üretimi genişleterek ve yükselterek, bilimsel tarım tekniklerinin geleneksel yöntemlerle birleştirilerek ve ürünlerin ham işlenmesi de dahil olmak üzere üretimi teşvik ederek, köylü kitlelerin gelirlerini artırmalarına yardımcı olur.

YHO, köylü dernekleri kurmanın yanı sıra, köyün devrimci komitelerini veya siyasi iktidar organlarını kurma temel görevi gerçekleştirmek için kadınların, gençlerin, çocukların ve kültür çalışanlarının kitle örgütlerinin örgütlenmesine yardımcı olur. Köy devrimci komitesinin üyeleri mümkün olan her yerde topluluk meclislerinde seçilir ve halkın demokratik hükümetinin temel birimi olarak hizmet vermektedir. Halkın demokratik hükümetinin yasa ve politikalarını ve yerel ekonomi, eğitim ve kültür, halk sağlığı ve savunma ve güvenlik programını uygulamakla görevlidir.

Son 53 yıl boyunca, YHO, takımadalı bir ülkede uzun süreli halk savaşı yürütmede sayısız başarı ve zafer kazandı. YHO, ülke çapında 13 farklı bölgede gerilla cephelerinde faaliyet göstermektedir ve milyonlarca insanın desteğini almaktadır. Halkın demokratik hükümetinin embriyosu binlerce köyde var. Nerede kurulursa kurulsun, halk demokrasiyi yaşar ve kullanır. Siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve güvenlik işlerinde aktif rol alırlar.

Filipinler’deki halk savaşı şu anda stratejik savunma aşamasının orta aşamasındadır ve müfrezelerin ve örgütlerin çoğalması yoluyla ileri aşamaya yükselme ve tamamlamaya yönelik net bir görüşe sahiptir. YHO, giderek genişleyen ve derinleşen bir kitle tabanı üzerinde daha fazla örgütlenip, gerilla cephesi oluşturup, kapsamlı ve yoğun bir gerilla savaşı yürüterek ileri aşamanın gereklerini yerine getirmeyi hedeflemektedir. Stratejik saldırıda düzenli mobil savaş için bölüklerin ve taburların çoğalmasını ve stratejik saldırı için taburların ve alayların konuşlandırılmasını ancak bu şekilde gerçekleştirebiliriz.

Filipinler’de uzun süreli halk savaşı yürütme koşulları, iktidardaki yarı sömürge ve yarı feodal sistemin ekonomik ve siyasi krizi karşısında her zaman elverişlidir. İşçiler, köylüler, küçük burjuva aydınlar ve diğer ezilen sınıflar ve kesimler giderek tahammül edilemez koşullardan muzdariptir ve silahlı direniş de dahil olmak üzere her türlü mücadeleyi yürütmek için bilinçlendirilmelidirler. Gerici devletin halkın hak ve özgürlüklerine yönelik küstah faşist saldırıları, onlara ulusal kurtuluşa ve demokrasiye giden yolun devrimci silahlı mücadeleden başka bir yol olmadığını son derece açık hale getiriyor.

İktidar sisteminin kötüleşen krizi, artan devlet terörüyle birleşince, giderek daha fazla insanı silahlı mücadele yoluna itiyor. YHO, büyümesini ve genişlemesini hızlandırmak ve önümüzdeki yıllarda daha büyük zaferler kazanmak için bu son derece elverişli durumdan yararlanmalıdır.

YHO ve kitlelerin savaş kabiliyetini artırma görevleri

YHO düşmanla mücadelede büyük bir direnç gösterdi. Partinin önderliği altında, düşmanın altı yıllık stratejik saldırılarını ve silahlı devrimi ezme planlarını başarıyla boşa çıkardı.

YHO, güçlerini korumanın ötesinde, düşmanla kararlı bir şekilde savaşırken önümüzdeki yıllarda cesurca ilerlemeyi ve güç kazanmayı hedeflemelidir. Stratejik savunmanın ileri aşamasının gerekliliklerini tamamlama görevini yerine getirmeye devam etmelidir. Silahlı mücadelenin üç bileşenini, tarım devrimini ve kitlesel üs inşasını titizlikle birleştirerek halk savaşını ilerletmeliyiz.

YHO, düşmanın taktiklerine ve stratejisine hızla uyum sağlamalı ve halk savaşını ileriye taşımak için tüm engelleri aşmalıdır. Sürekli genişleyen ve derinleşen bir kitle tabanında kapsamlı ve yoğun bir gerilla savaşı yürütmek için gerilla savaşındaki taktiklerimizi yaratıcı bir şekilde geliştirmeliyiz. Her zaman olduğu gibi, anahtar, faşist zorbalığa karşı kitlesel ayaklanmalar için Filipin halkının geniş kitlelerini bilinçlendirmektir.

Önümüzdeki bir iki yıl içinde, devrimi istikrarlı bir şekilde ilerletmek, YHO’nun ve kitlelerin savaş kapasitesini artırmak için bazı özel görevleri yerine getirmeliyiz.

1) YHO’nun Parti liderliğini güçlendirmek.

YHO, Parti’nin mutlak liderliği altındadır. Kızıl savaşçıların ve komutanların tüm eylemlerine rehberlik etmek için Parti organları ve Parti komitelerinin YHO’nun her kademesinde kurulduklarından emin olmalıyız. Bu siyasetin her zaman komutada olmasını sağlar. Parti komiteleri planlama, değerlendirme ve özeleştiride YHO’na liderlik etmelidir. Parti, safları arasında sürekli propaganda ve eğitim yürüterek, YHO Kızıl komutanlarının ve savaşçılarının siyasi ve ideolojik bilinçlerini bıkmadan yükseltmelidir.

Parti komiteleri, siyasi olarak gelişmiş Kızıl savaşçıların saflarından aday üyeleri bilinçli bir şekilde belirlemeli ve örgütlemeli, Marksizm-Leninizm-Maoizm anlayışlarını ve halk savaşını yürütmedeki pratik uygulamalarını derinleştirmek için Parti kurslarından geçmelerini sağlamalıdır. YHO’ndaki parti üyeleri, Kızıl savaşçılar ve kitleler için disiplin ve kararlılık örnekleri olarak hizmet etmelidir. Parti, Parti kadrolarının ve üyelerinin, YHO ve yardımcı güçlerin komutan ve savaşçılarının, devrimci kitle örgütlerinin faaliyetçilerinin ve halkın demokratik hükümetinin görevlileri ve personelinin devrimci eğitimini ve örgütlenmesini yükseltmeye devam ettiği sürece, halkın demokratik devrimi yenilmezdir.

2) Güçlü bir şekilde silahlı mücadeleye devam edin ve düşmanın acımasız bastırma savaşına direnin.

YHO, AFP ve PNP’nin faşist saldırılarına karşı yaygın taktik saldırılar düzenleyerek kitleleri bıkmadan savunmalıdır. Faşistleri halka karşı işledikleri suçlar için cezalandırmalıdır.

YHO, düşman kuvvetlerinin yoğun olarak konuşlandırıldığı bölgelerde yoğun ve yaygın yıpratma eylemleri gerçekleştirmeli ve düşman birliklerini yok etmek ve silahlarını ele geçirmek için düşman kanatlarından ve arkalarından sağlam temel taktik saldırılar düzenlemelidir.

YHO, düşmanın pozisyonlarının tam bir haritasını çıkarmak ve istihbarat toplamak için milis birimlerini aktif olarak harekete geçirmeli; mevzilerine tekrar tekrar vurarak düşmanın planlarını bozmak ve parçalamak için bir plan yapmalıdır. Düşmanın istihbarat ağı çökertilmelidir. YHO arka arkaya ön veya bölgeler arası taktik taarruzlar gerçekleştirebilir. Düşmanın bin parçaya bölerek kanını akıtmalı ve kafasına periyodik darbeler vurmalıdır.

YHO, düşmanın ana ulaşım ve iletişim hatları boyunca özel taktik saldırılar gerçekleştirme kapasitesini artırmalıdır. Düşmanın iletişim sistemini devre dışı bırakmayı, düşmanın hava varlıklarını hedef almayı ve faşist suç patronlarını cezalandırmayı hedefleyebilir. Mümkün olan her yerde düşmanın kapasitesinin etkili bir şekilde sabote etmeli, düşmanı mümkün olan her yerde savunmaya çıkmaya zorlayarak, gerilla cephelerine karşı konumlanan düşman kuvvetlerinin sayısını azaltmak için savunmasız düşman birliklerine ve unsurlarına karşı kurbanlarına adaleti sağlamak için cezalandırıcı önlemler almalıdır.

YHO olumsuzluklardan veya kayıplardan özenle kaçınmalıdır. Düşmanın hareketini yakından izlemeli ve gerilla manevralarında veya gizli yöntemlerde ustalaşmaya devam etmelidir. YHO, olası bir düşman pusu bölgesinden geçmek yerine uzun ve zorlu rotayı kullanmayı seçmek gibi güvenlik için kolaylıktan vazgeçmemelidir. Tüm YHO birimlerinin düşman bilinci net olmalı, düşmanın hava bombardımanı, bombalama ve topçu bombardımanı saldırılarına karşı koymak için öğrenilen politikalara ve derslere kesinlikle uymalıdır. Düşmanın insansız hava araçları ve diğer elektronik ve kara gözetleme yöntemlerinden her zaman ve ne pahasına olursa olsun kaçınılmalı, etkisiz hale getirerek düşmana konumlarının herhangi bir işaretini (duman, ışık ve elektronik sinyaller) vermemelidir.

Düşmanın kırsaldaki acımasız savaşını şiddetle ifşa etmeli ve karşı çıkmalıyız. Sivil toplumu terörize eden, geçim kaynaklarına zarar veren ve çevreyi tahrip eden, kitlelere yönelik her bir hak ihlalini, askeri ve polis taciz vakasını, her topçu ve hava bombardımanını rapor etmeyi sağlamalıyız. Uluslararası insani hukukun tüm ihlallerini ortaya çıkarmak ve tüm istismar vakalarını uluslararası ve yerel insan hakları toplumuna ve barış savunucularına ulaştırmak için her türlü çabayı göstermeliyiz.

3) Yeni Halk Ordusunu güçlendirmek.

YHO askeri ve siyasi olarak güçlendirilmelidir. Köylü kitleleri arasından, özellikle de gençlerden binlerce Kızıl savaşçıyı örgütlemek için net bir plan olmalıdır. Ayrıca, işçiler ve küçük burjuva entelektüeller arasından yeni Kızıl savaşçıları örgütlemek için uygulanabilir bir plan olmalıdır. Hem kırsal bölgelerdeki hem de şehirlerdeki Yerel Parti şubeleri ve üst organlarının, üyelerini ve kitle tabanını YHO’na katmak için somut hedefleri ve yöntemleri olmalıdır.

YHO, komutanlarının ve savaşçılarının hem kitlesel işlerde hem de askeri çalışmalarda YHO birliklerine liderlik etmelerini sağlamak için siyasi-askeri eğitim almalarını sağlamalıdır. Her YHO savaşçısı, üç ana Disiplin Kuralı ve Sekiz Dikkat Noktasının yanı sıra, kamp halindeyken, açık havada gecelerken, kitlesel çalışmalarda veya taktik taarruzların gerçekleştirilmesinde YHO birimlerinin güvenliğini korumak için belirlenmiş politika ve disiplin kurallarına bağlı kalmalıdır.

YHO hem dikey hem de yatay olarak kendisini örgütlemeli ve ikisi arasında doğru dengeyi sağlamalıdır. Her gerilla cephesinde, alt bölgesinde ve bölgesinde üç tür YHO oluşumunu inşa etmeyi ve birleştirmeyi hedeflemeliyiz: Kitle çalışması için YHO müfrezeleri (silahlı propaganda birimleri); gerilla müfrezelerinden, bölgelerinde gerilla savaşının ağırlık merkezi olarak hizmet veren ve aynı zamanda hareketli gerilla savaşının temel unsurlarını taşıyan alt-bölgesel ve bölgesel düzeyde gevşek gerilla birliklerine ve yerel gerilla milis birlikleri ve kitle örgütlerinin öz savunma milis birlikleri.

YHO silahlı gücünü geliştirmeli ve düşmanla savaşmak için uygun silahlar geliştirmelidir. YHO’nun önceliği düşmandan tüfek ve diğer silahları ele geçirmeye dayanır. Aynı zamanda, yüksek ateş gücüne sahip silahlarla, ev yapımı el silahları da dahil olmak üzere yerli veya düşük ateş gücüne sahip silahlarla birleştirir ve kullanır. Mevcut malzemelerden uzaktan kumandayla patlatılan ve el yapımı patlayıcılar veya el bombaları geliştirir. Bu silahlar çok sayıda yapılmalı ve Kızıl savaşçılar ve milis birlikleri arasında yaygın olarak dağıtılmalıdır. YHO, tüfeklerini kullanmak veya düşman uçaklarına karşı silah geliştirmek için eğitilmelidir.

YHO içindeki kültürel faaliyet seviyesini ve YHO’nun kültürel çalışmalarını kitleler arasında yükseltmeliyiz. YHO’nun kızıl savaşçılarına ve komutanlarına deneyimlerini, kitlelerin istek ve özlemlerini, düşmanı küçümsemelerini ve devrimci fikirleri çeşitli yaratıcı biçimlerde ifade etmeleri öğretilmeli ve teşvik edilmelidir. Bu da savaşçı yoldaşların ve kitlelerin devrimci iradelerini yükseltmeye ve güçlendirmeye yardımcı olabilir. İktidar sisteminin gençlerin zihnini zehirleyen kültürel etkilerini şiddetle reddetmeliyiz.

4) Gerilla cephelerindeki YHO kitle tabanını genişletin ve derinleştirin.

Kitleler YHO’nun güç kaynağıdır. YHO’nu ve kitleleri bağlayan bağları güçlendirmeyi hedeflemeliyiz. Kitleleri, kitlesel olarak harekete geçirmeyi hedeflemeliyiz.

YHO, köylü kitleleriyle birlikte, her zaman geniş çaplı tarımsal devrimci mücadeleler vermelidir. Feodal baskının her türlüsüne karşı yürütülen kitlesel mücadeleler, faşizme ve askeri suistimallere karşı verilen mücadelelerle birleştirilmelidir.

YHO ve tüm devrimci güçler, kitlelerin çıkarlarının genel propagandasını, ajitasyonunu, seferberliğini gerçekleştirmek için çok çalışmalıdır. Faaliyet alanlarındaki halka etkin bir şekilde ulaşmak için her türlü propagandayı yapmalıdır.

Devrimci hareketin ülke ve bölgelerdeki halkı karşı karşıya getiren, çözüm bekleyen konulardaki görüşlerini netleştirmek için Ang Bayan’ın, diğer devrimci yayınların ve FKP, YHO ve FUDC’nin açıklamalarının ulusal ve bölgesel düzeyde dağıtılmasını sağlamalıdır.

Yerel YHO birimleri, bilincini, militanlıklarını ve çıkarları için mücadele etme kararlılıklarını yükseltmek için yerel meselelerin ve halkın sorunlarının analiz eden broşürler ve yerel bültenler üretmeli ve dağıtmalıdır. Bu nedenle, her zaman köy ve kasabalarındaki kitlelerin acil sorunları hakkında sosyal araştırma yapmak zorundadırlar. Yerel radyo veya video programları üretebilirler. Sosyal medya veya gizli elektronik iletişim yöntemleriyle gençlerle ve kendi alanlarındaki kitlelerle bağlantı kurabilirler. Halka ulaşmaya bir platform olarak hizmet etmesi için medya kuruluşlarıyla çalışmak için çaba sarf etmelidir. Yerel milis birlikleri ve kitle örgütleri köylerinde ve şehir merkezlerinde propaganda yapmak zorundadır. Diğerlerinin yanı sıra, bölgelerindeki askeri suistimallere karşı mağduriyetlerini dile getirmek veya ekonomik taleplerini yükseltmek için sloganlar yazmak veya duvarlara afiş yapıştırmak gibi faaliyetler gerçekleştirebilirler. Temel kitle örgütünün yerel bölümleri bildiri yayınlayabilir ve sakinler arasında dağıtabilir.

YHO, düşman tarafından yayılan yalanları ve dezenformasyonu kesin ve kararlı bir şekilde ortaya çıkarmalı ve kınamalıdır. Düşmanın tek bir yalandan bile sıyrılmasına izin vermemeliyiz. Gerçeği ortaya çıkarmak için tüm gerçekleri ve kanıtları toplamak için tüm araçları kullanmalıyız.

YHO’nun birimleri, Covid-19 salgını ve yerelde endemik olan diğer hastalıklar hakkında sürekli eğitim de dahil olmak üzere halk sağlığı için kampanyalar yürütmelidir. Kitle klinikleri ve halk sağlığı hizmetini kitlelere vermenin diğer biçimleriyle birleştirmelidirler.

Devrimci şarkıları, şiirleri ve diğer sanat eserlerini tanıtarak kitleler arasında devrimci bir kültürel hareketi güçlü bir şekilde geliştirmeliyiz. Yerel korolar veya gençlik ve çocuklardan oluşan dans grupları düzenlemeli ve yerel devrimci kültürü tanıtmak için köyler arası veya kasabalar arası festivaller düzenlemeliyiz.

YHO, kitlelere gerici hukuku zalimlerine karşı kullanmak için taktik olarak kullanmayı da öğretmelidir. Bir topluluğun yüksek katılımını sağlamak için çeşitli örgütlenme ve seferberlik biçimlerinden yararlanabilir ve düşman arasındaki bölünmelerden faydalanabilir.

5) Kırsaldaki devrimci silahlı mücadele için kentlerden yaygın destek üretmek.

Parti ve YHO, kırsaldaki devrimci silahlı mücadeleyi desteklemek ve katılmak için kentlerdeki geniş kitleleri bilinçlendirmeli, örgütlemeli ve harekete geçirmelidir.

Kitle iletişim araçları ve sosyal medya aracılığıyla her gün düşmanın yalanlarına maruz kalan kentlerdeki kitleler arasında propaganda ve eğitim yapmak için ekstra çaba sarf edilmelidir. Kırsaldaki köylü kitlelerinin sorunlarıyla işçilerin ve işsizlerin, öğrencilerin, kent yoksullarının, profesyonellerin, sıradan çalışanların ve diğer ezilen kesimlerin sorunları arasındaki kopmaz bağı göstermeliyiz.

Kentlerdeki kitleleri, haklarını ve refahlarını savunmak için militan kolektif mücadele vermeye, faşist rejim altında siyasi baskıyla mücadele etmeye, emperyalist tahakküme ve askeri müdahaleye direnmeye teşvik etmeliyiz. Kitleleri fabrikalarında ve işyerlerinde, okul kampüslerinde ve topluluklarında protesto eylemleri düzenlemeye ve baskıcı ekonomi politikalarını, iktidar rejiminin dilenciliğini, topyekün liberalleşmeyi, vergi yüklerini, gıda ve yakıt fiyatlarının yükselmesi, öğrenim artışları ve diğer hizmetlerin artan maliyeti, düşük ücretleri ve düşük maaşları kınamak için sokaklara çıkmaya ve kitlesel gösteri yapmaya çağırmak için zamanında sloganlar ve çağrılar yayınlamalıyız.

Parti şubeleri ve komiteleri ve şehirlerde FUDC ile ittifak yapan yeraltı devrimci kesimlerdeki örgütleri kararlı bir şekilde inşa etmeliyiz. Bu örgütler, kentlerdeki halkın devrimci bilincini yükseltmek için propaganda ve eğitimdeki rollerini yerine getirmelidir. ABD emperyalistlerinin askeri müdahale için bahane olarak kullandığı FKP’ne karşı “terörist yaftası”nı teşhir etmeliler ve karşı çıkmalıdırlar. Kentlerdeki kitleleri kırsaldaki YHO’na katılmaya teşvik etmek ve devrimci silahlı mücadeleye siyasi ve maddi destek üretmeye yardımcı olmakla görevlendirildiler.

Faşist zulme, tutuklama veya cinayet tehditlerine maruz kalan aktivistleri ve kitle liderlerini güvence altına almak ve YHO’nun korunmasından yararlanmak için kırsala gönderilmelerini kolaylaştırmak için hizmet edebilir.

6) Düşmanın safları arasında sistematik olarak ilerlemeliyiz

Özellikle düşmanın acımasız isyan operasyonlarında genellikle ön plana sürülüp kullanılan rütbesiz ve ayak takımı askerlerine yönelik propagandayı etkili bir şekilde yapmalıyız. Mazlum ve sömürülen sınıfların saflarından gelenleri ordu ve polislikten ayrılmaya ve bunun yerine haklı davalar için mücadele eden sınıf kardeşlerine katılmaya çağırmalıyız. Onları AFP’nin memurlarının suçları, yolsuzlukları ve lüks yaşamları hakkındaki bilgilerini ifşa etmeye çağırmalıyız.

Gençleri, AFP ve PNP’yi halkın düşmanı olarak ifşa ederek ve ordu ve polis güçlerinin halka karşı işlediği suçları ifşa ederek gerici silahlı kuvvetlerden ve polisten, – yüksek maaş vaatleri ne olursa olsun-, uzak durmaya çağırmalıyız. Ancak bazılarımıza, askeri akademilerde bulunan veya zaten gerici silahlı kuvvetlerin subayları olan akrabalarımızı gizlice kazanmak için gereken özen ve ihtiyatla yapmalarına izin verilebilinir.

FKP ve YHO’nun yanı sıra diğer devrimci kitle örgütleri, düşman subaylarını, öğrencileri ve askere alınan personeli devrimci tarafa kazanabilme konusunda olağanüstü bir sicile sahipler. Düşman kuvvetlerinin parçalanması, düşman kuvvetlerinin savaş alanında imha edilmesini tamamlayıcı niteliktedir ve savaş alanı dışında ikna edici yöntemlerle, düşmanın teslim olmasını kabul ederek ve teslim olanlara hoşgörülü muamele ile gerçekleştirilir.

7) Yeni Halk Ordusu ve Filipinler devrimi için agresif bir şekilde uluslararası destek üretmek.

Emperyalist tahakkümden kurtuluş mücadelesi ve gerçek demokrasi için ülkedeki devrimci silahlı mücadelenin haklılığı konusunda göçmen Filipinlileri ve dünyadaki halkları bilgilendirme çabalarımızı artırmalıyız. ABD emperyalizminin baskı savaşındaki rolünü ifşa etmeli ve ABD’nin yeni sömürgeci faşist devlete askeri desteğini sonlandırmasını talep etmeliyiz.

Proleter enternasyonalizm ilkesi altında, antiemperyalist dayanışma çalışmaları, Filipinli devrimci örgütlerin yurtdışındaki benzerleriyle ortaklıklar ve antiemperyalist ve ulusal bağımsızlık ve sosyalist programlar veya istekler konusunda iddialı hükümetlerle proto-diplomatik ve diplomatik ilişkiler yoluyla uluslararası destek kazanmalıyız.

Filipinler Komünist Partisi Merkez Komitesi, halk savaşını istikrarlı bir şekilde ilerletmek ve düşmanın YHO ve devrimci güçlerin büyümesini durdurmak için umutsuz çabasını hüsrana uğratmak için tüm güçlerini yukarıdaki görevleri tam bir enerji ve topyekün ileriye taşımaya yönlendirmektedir.

Elverişli sosyal koşullar göz önüne alındığında, Parti, kendisini, milyonlarca Filipin halkına, kötüleşen baskı biçimlerine ve emperyalist tahakküme karşı kitlesel ayaklanmalarda önderlik edecek bir konuma getirmelidir. YHO’na ve kitlelere devrimci silahlı mücadeleyi yoğunlaştırmada öncülük etmeli ve önümüzdeki yıllarda eşi görülmemiş zaferler ve daha da büyük ilerlemeler elde etmelidir.

Sebat edin ve halk savaşını ilerletin!

Yaşasın halkın demokratik devrimi!

Yaşasın Yeni Halk Ordusu!

Yaşasın Filipinler Komünist Partisi!

Çok yaşa Filipin proletaryası ve halkı!


SOURCE: https://www.tkpml.com/filipinler-komunist-partisi-merkez-komite-yhonun-ve-kitlelerin-savas-kapasitesini-yukseltin/?swcfpc=1

YHO’nun ve kitlelerin savaş kapasitesini yükseltin! Uzun süreli halk savaşı yolunda sebat edin ve ilerleyin!