Anibersaryo sa Communist Party of India-Maoist, gisaulog

,

Ginasaulog sa Communist Party of India (CPI)-Maoist ang ika-17 nga anibersaryo niini karong Setyembre 21. Gidumdum ang anibersaryo sa usa ka semanang selebrasyon nga gisalmutan sa rebolusyonaryong katawhan sa India, mga manggugubat sa People’s Liberation Guerrilla Army ug sa masang mag-uuma ug mamumuo.

Gisaludohan sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang mga kaubang Indian sa pag-atubang sa mga hagit ug babag aron iasdang ang gubat sa katawhan sa India. Sama sa Pilipinas, nagasinati ang katawhan sa India sa pagpangdaugdaug ug pagpahimulos ilalum sa semikolonyal ug semipyudal nga katilingbanong sistema. Dungganon ang pagpangulo ug pagsuporta sa CPI-Maoist sa mga pakigbisog sa masa sa katawhang Indian, ilabina sa masang mag-uuma sa ilang pagsukol sa neoliberal nga mga palisiya sa pag-uma taliwala sa paghagurus sa pandemya.

Nakighiusa ang Partido sa panawagan sa CPI-Maoist nga palig-onon ug palapdon pa ang mga higanteng kahugpungan sa mga mag-uuma ug pakyason ang pagpabilin sa nagharing pundok nga Hindutwa sa porma sa partidong BJP sa nagkaduul nga eleksyong Indian.

Anibersaryo sa Communist Party of India-Maoist, gisaulog