Mga protesta

,

Reklamasyon sa Cebu, gibabagan. Nagpiket ang mga mamumuo sa piyer sa Consolacion, Cebu aron babagan ang planong reklamasyon sa Barangay Tayud, Consolacion aron tukuron ang proyektong Seafront City nga molangkob sa 234.8 ektarya. Pagasirad-an sa proyektong ekoturismo ang kapin lima ka baradero ug moguba sa panginabuhian sa 200 ka mangingisda. Matud sa Barangay Tayud Fisherfolk Organization, daghan kanila ang kapin 20 ka tuig nang nanimuyo sa lugar. Apektado usab ang 25% sa 25,000 residente sa Barangay Tayud nga nagsalig sa mga piyer.

Mina sa magnetite sa Lingayen, gibabagan. Niadtong Setyembre 13 nagpadayag og pagsupak ang Pamalakaya-Central Luzon sa Iron Ore Pangasinan Offshore Magnetite Mining sa Lingayen Gulf sa Pangasinan. Apektado niini ang panginabuhian sa 5,000 ka mangingisda.

Ginaduso ang maong proyekto sa kumpanyang Australian nga Iron, Ore, Gold and Vanadium Resources Inc. Plano niining magmina sa 5 ka milyong tonelada sa magnetite kada tuig sulod sa 25 ka tuig. Pagalangkubon sa operasyon ang kadagatan sa mga lungsod sa Sual, Labrador, Lingayen, Bimaley ug Dagupan City.

Mamumuo sa Wyeth, misupak sa red-tagging. Miadto sa upisina sa Department of Interior and Local Government sa Quezon City niadtong Setyembre 15 ang mga mamumuo sa Wyeth Philippines aron ihunong ang pag-red-tag sa NTF-ELCAC sa ilang unyon. Kanhi lang pugos silang “ginapasurender” sa NTF-ELCAC ug ginapakalas sa DFA-KMU, pederasyon kung asa nahisakup ang Wyeth Philippines Progressive Workers Union.

Demolisyon sa Carbon Market, gikundena. Nagprotesta niadtong Setyembre 14 atubangan sa city hall sa Cebu City ang mga magbabaligya sa Carbon Market para kundenahon ang iligal ug bangis nga pagdemolis sa ilang mga tindahan sa Layo Seaside ug Quezon Boulevard sa merkado.

Mga protesta