Balaodnon batok sa pagpamig-ot sa mga unyon, gisumite

,

Gisumite sa blokeng Makabayan ang Union Independence Act of 2021 niadtong Setyembre 19 sa Kongreso aron silutan ang kinsamang manginlabot, mobabag, mamig-ot o mamugos sa kinsamang mamumuo o unyon. Reaksyon kini sa sunud-sunod nga red-tagging sa mga unyon sulod sa mga export processing zone ug pagpamugos sa mga mamumuo nga mokalas sa Kilusang Mayo Uno.

Tigpasiugda sa red-tagging ug walay puas nga pagpangharas sa mga mamumuo ug unyonista ang National Task Force to End Local Communict Armed Conflict ug ang Joint Industrial Peace and Concerns Office (JIPCO) nga ginatukod sulod sa mga sona sa pamuo.

Lahi pa dinhi ang mga pagsulay sa Philippine National Police nga manginlabot ilalum sa balaodnong Alliance for Industrial Peace and Program Office (AIPPO) kung asa pagahatagan og gahum ang mga pulis nga manginlabot sa mga bangi tali sa mga mamumuo ug maneydsment sa mga kumpanya.

Matud sa mga grupong mamumuo, magresulta ang JIPCO ug AIPPO sa mas lapad ug sistematikong pagyatak sa katungod sa mga mamumuo sa pag-unyon. Labaw niining pagrabehon ang pagpahimulos ug malupigong kahimtang sa mga mamumuo sulod sa mga export processing zone.

Balaodnon batok sa pagpamig-ot sa mga unyon, gisumite