VIDEO | Tay-ogon sa mga protesta sa katawhan ang hari sa korapsyon ug terorismo

,
VIDEO | Tay-ogon sa mga protesta sa katawhan ang hari sa korapsyon ug terorismo