Mga manggugubat nga Moro, disgustado sa BARMM

,

Disgustado ang mga manggugubat sa Bangsamoro Islamic Armed Forces (BIAF), ang hukbo sa Moro Islamic Liberation Front (MILF), sa mga saad nga nalansang sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM). Daghan kanila ang wala pay trabaho hangtud karon bisan og ila nang gitahan ang ilang mga armas subay sa pagdekomisyon (paghawa sa serbisyo sa hukbo) nga nahisukip sa pinal nga kasabutan tali sa MILF ug gubyerno sa Pilipinas.

Mikusog ang ilang disgusto atubangan sa pag-uswag sa eleksyon sa Bangsamoro Transition Authority (BTA) gikan 2022 ngadto sa 2025. Pagapalanaton niini ang termino sa kasamtangang mga lider nga matud sa mga manggugubat nga solong nakapahimulos sa BARMM. Matud nila, walay pulos ang BARMM sa “tinuod” nga mga manggugubat nga pipila ka dekadang nakigbisog alang sa katungod sa kaugalingong paghukum sa mga Moro.

Niining Setyembre, anaa sa 12,000 na sa 40,000-pwersa nga BIAF ang mitahan sa ilang mga armas bugti sa wala pa napatumaw nga mga trabaho. Aduna pay 14,000 nga nakatakdang motahan usab sa ilang armas.

Disgustado usab ang dili Moro nga mga katawhan sa pagdumala sa BTA. Matud sa Loyukan, usa ka organisasyon sa mga Lumad sa Far South Mindanao, walay ginahimo ang BTA sa serye sa pagpamatay sa mga Lumad nga Teduray ug Lambiangan. Gikan Hulyo 2018 hangtud Hulyo 2019, nakarekord ang grupo sa 11 ka lider-Lumad nga gipatay sa Maguindanao. Karong tuiga, 12 na ang napatay nga Lumad tungod sa mga bangi sa yuta. Langkob sa BARMM ang 127,000 dili Moro nga katawhan nga nanimuyo sa 208,258-ektaryang yutang kabilin sa Far South Mindanao.

Tanang mga upisyal sa BTA pinili ni Rodridgo Duterte ug adunay utang kabubut-on kaniya.

Mga manggugubat nga Moro, disgustado sa BARMM