Detatsment, gipabuthan sa BHB-Negros

,

Gipabuthan sa Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Central Negros (Leonardo Panaligan Command) ang detatsment sa CAFGU Active Auxillary (CAA) sa Barangay Guba, Vallehermoso, Negros Oriental niadtong Setyembre 8. Usa ka sundalo sa 62nd IB ang napatay. Matud sa mga residente, ginapugos sila sa mga sundalo nga “mosurender” ug magpalista isip mga CAFGU.

Usa ka backhoe ang giparalisa sa BHB-South Central Negros sa Sityo Bulod, Barangay Carabalan, Himamaylan City, Negros Occidental niadtong Setyembre 11. Gipanag-iyahan ang backhoe sa magun-ubong kumpanyang ESJ ug Sons Construction Co. Matud sa BHB, maghatag dalan ang proyektong dalan sa mga kumpanyang mina nga moguba sa 1,100 ektaryang yuta sa mga lumad nga Itoman-Maghat-Bukidnon.

Detatsment, gipabuthan sa BHB-Negros