AUDIO | Editoryal: Yanigin ng mga protestang bayan ang hari ng korapsyon at terorismo

,
AUDIO | Editoryal: Yanigin ng mga protestang bayan ang hari ng korapsyon at terorismo